Geluwe in beelden

1555

Uitbreiding van de kerk

Door een gevoelige bevolkingstoename dient de kerk vergroot te worden. Het bakstenen gotische O.L. Vrouwenkoor wordt in voornoemd jaar aan de kruiskerk gebouwd. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1563

MEI

2 mei 1563

De Geluwnaren trekken in gezelschap van hun dorpsheer Robert van Ghistel naar Menen om er aan een schieting met handboog deel te nemen. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1565

Diefstal van de kerkmeubelen

De kerkmeubelen, het orgel en de sierraden worden gebroken en gestolen. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1568

Vandalisme in de kerk

De klok wordt geroofd. Hierbij wordt de toren in brand gestoken. Het was een scherpe stenen naald die in lichterlaaie werd gezet. Ook de grafzerken werden bestormd. Handen en voeten van personen, die op de grafstenen waren gebeiteld, werden doorkapt en doorkliefd. Aan het hoofd van deze beeldenstormers stonden twee mannen uit Hondschote: Jos Hooft en Andries Bouckhoudt. In oktober werden ze te Hondschote aan de galg opgeknoopt. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1575

JULI

Pastoor gevangen

De Geuzen hebben pastoor Jacob van den Abeele gevangen genomen en “Over leye” weggevoerd. Ze eisten een losgeld van 1.500 florijnen. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1578

Torenbrand

De klok en het zilverwerk van de kerk worden gestolen en de toren wordt in brand gestoken. (Bron: De Gidsenkring, februari 1992)

1580

Schotse huurlingen, in dienst van de reformatie, staken de vlam in de kuip van de reeds onthoofde kerk. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)