Geluwe in beelden

1970

JULI

11 juli 1970

Eerste nacht van Geluwe

Eerste nacht van Geluwe met Oberbayerenfestival in de grote feesttent op de parking. Er werden in totaal 22 nachten ingericht in de tent in het gemeentepark.

1971

Eerste batjesdag

Er wordt voor de eerst keer een ‘batjesdag’ ingericht door het NCVM (Nu UNIZO) in samenspraak met de Koninklijke harmonie St-Cecilia.

1971

JULI

31 juli 1971

Overlijden: Debeuf Charles-Henri, ° Geluwe - 31 oktober 1939; + Geluwe - 31 juli 1971

1971

AUGUSTUS

27 augustus 1971

Gouden huwelijksjubileum in intieme kring gevierd

Krantenartikel Het wekelijks nieuws

1971

OKTOBER

8 oktober 1971

Gouden huwelijksjubileum te Geluwe

Krantenartikel Het wekelijks nieuws

1972

APRIL

1 april 1972

Eerste spadesteek zwembad

Eerste spadesteek voor de aanleg van het zwembad in de tuinwijk.

1973

FEBRUARI

10 februari 1973

Opening zwembad

Officiële opening van het zwembad in de tuinwijk. Na de welkom- en dankwoorden heeft de onthulling plaats van de gedenkplaat, waarna pastoor Billiet de gebouwen inwijdt.

1973

MAART

25 maart 1973

Zilveren ereteken voor Sylveer De Splenter

Sylveer De Splenter , koster-organist van de kapel van Ter Hand krijgt het zilveren ereteken van St. Donatianus voor twintig jaar dienst, na een plechtige mis die opgeluisterd werd door het St. Gregiuskoor van Geluwe.

1973

JULI

Eerste gapersfeesten

De eerste Gapersfeesten zijn een feit, een initiatief van de Middenstand.

1973

NOVEMBER

6 november 1973

Geluwe wordt groot knooppunt van wegen

Krantenartikel Het nieuwsblad

1974

SEPTEMBER

29 september 1974

Gewestelijke oefening brandweer

Brandweer Geluwe organiseert een gewestelijke oefening: er valt een groot vuur te blussen op een stuk grond in de huidige tuinwijk – schoolstraat. (Bron: 125 jaar brandweer Geluwe, Johan Durnez)

1975

APRIL

14 april 1975

Nieuwe visvijver

De Ankervissers nemen de nieuwe visvijver in ontvangst en er worden prachtige forellen te water gelaten. De vijver is een overblijfsel van Deltours hof die plaats moest ruimen voor de verkavelingen van de Emiel Huysstraat en de Pastoor Pypestraat.

1975

MEI

17 mei 1975

Eerste huwelijk in kapel van Terhand

Het eerste huwelijk van Gino Santy en Gerda Goemaere in de kapel van Ter Hand.

1975

SEPTEMBER

20 september 1975

Inwijding rusthuis

Het rusthuis “Ter Beke” wordt ingewijd. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1975

OKTOBER

11 oktober 1975

Opening sporthal

Opening van sporthal “Ter Linde”. In de toespraak van burgemeester Leo Cardoen dankt hij ondermeer volksvertegenwoordiger Bode voor de bekomen toelage. Na een heildronk brengen de leerlingen uit de Geluwse scholen turnoefeningen, gevolgd door een volleybalwedstrijd tussen Sialco Menen en Gelvoc. (Bron: Gemeenteraad verslagen Memoires Ere Burgemeester Leo Cardoen)

1975

NOVEMBER

4 november 1975

Overlijden: Bostyn Achiel Cyriel, ° Geluwe – 18 juni 1899; + Geluwe – 4 november 1975

1976

Aanleg van de autosnelweg A19, die ons dorp in tweeën snijdt.

De St.-Ceciliaharmonie wordt bevorderd tot Koninklijke harmonie. De heer Emiel Onraet, meer dan 20 jaar dirigent, wordt opgevolgd door Werner Vandamme.

1976

OKTOBER

Uitbreiding gemeentepark

Het gemeentepark wordt uitgebreid met een speelweide van 4.820 m².

9 oktober 1976

Inhuldiging schietstand

Officiële inhuldiging van de schietstand van de Casinovrienden aan de sporthal.

1976

DECEMBER

18 december 1976

Opening onthaalcentrum De Gaper

Het onthaalcentrum “De Gaper” met zijn 15 lokalen wordt geopend. Dit centrum is een verbouwing van Geluwes laatste brouwerij. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

19 december 1976

Onthulling gapersmonument

Op deze dag , één der laatste dagen van het zelfstandige Geluwe, werd het Gapersmonument (een creatie van beeldhouwer John Claeys) naast het rustoord onthuld, alsook de parking opengesteld en het cultureel centrum ingewijd.

1977

“Home Hacienda”, een tehuis voor jongeren langs de Ieperstraat, wordt erkend door het ministerie. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1977

FEBRUARI

20 februari 1977

Eerste Volkscross

In samenwerking met de K.W.B. wordt de eerste volkscross ingericht. Deze gaat door op de terreinen van A. Demyttenaere in de toenmalige Leiestraat te Geluwe.

1977

JUNI

Eertste bulldozers voor aanleg A19

De eerste bulldozers komen toe op de molenhoek voor de aanleg van de A19.

1977

JULI

16 juli 1977

25 jaar wijkkermis

Ter gelegenheid van 25 jaar wijkkermis Witte Poorte wordt opnieuw een hele resem evenementen ingericht. Spel zonder grenzen, kaarting, bal, misviering, ringsteking met de fiets, Breugheliaanse maaltijd, volksspelen waren enkele evenementen. Dit duurde tot en met 18 juli. De wijkburgemeester was toen André Serruys.

1978

MEI

21 mei 1978

Decoratie Sylveer Desplenter

Koster-organist Sylveer De Splenter werd gedecoreerd met het kruis van St. Donatiaan voor vijfentwintig jaar dienst. Die dag werden ook André Ghesquiere en Omer Scheirlynck gedecoreerd voor veertig jaar zanger op Ter Hand, Bertha Debrouwer voor haar veertig jaar dienst als omhaalster van stoelgeld en schoonmaak van de kapel.

1979

APRIL

22 april 1979

Betoging tegen Pecq-Armentieres

Er wordt een eerste betoging georganiseerd tegen de aanleg van Pecq-Armentières. Deze vertrekt op hoeve Ter Stock en bewandelt het toekomstige tracé dat de expresweg bij aanleg zou volgen. Er zijn 500 à 600 wandelaars aanwezig. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1979

MEI

13 mei 1979

Tweede betoging

Een tweede wandeling tegen Pecq-Armentières wordt georganiseerd. Nu stappen 1.500 demonstranten mee. Ook reden een 250-tal tractoren mee met de wandelaars. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1979

NOVEMBER

2 november 1979

Huldiging pastoor Lambrecht

Pastoor Lambrecht wordt plechtig met een koets opgehaald om gehuldigd te worden door de Geluwenaren bij zijn vertrek naar Ruddervoorde. (Bron: Zunneblomme – nov. 79)