Geluwe in beelden

1910

FEBRUARI

5 februari 1910

Geboorte: Bostyn Leopold, ° Geluwe – 5 februari 1910; + Kortrijk – 30 augustus 1965

1910

MEI

10 mei 1910

Jeanske Dejonghe wordt aangesteld als klokkenluider. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

16 mei 1910

Getroffen door blikseminslag

De jonge Julia Verbrugghe wordt dodelijk getroffen door een blikseminslag.

Overlijden: Verbrugghe Julia, ° Geluwe – 20 januari 1895; + Geluwe - 16 mei 1910

27 mei 1910

Geboorte: Durnez Jozef, ° Geluwe – 27 mei 1910; + Roeselare – 27 september 1970.

30 mei 1910

Overlijden: Speybrouck Amandus, ° Geluwe – 7 april 1833; + Geluwe – 30 mei 1910

1910

OKTOBER

5 oktober 1910

Goedkeuring verbouwingen aan de kerk

Er wordt door alle overheden de goedkeuring gegeven voor de verbouwingen van de kerk.

9 oktober 1910

Overlijden: Ghesquiere Leonie, ° Geluwe – 14 maart 1828; +Geluwe – 9 oktober 1910

1911

JANUARI

1 januari 1911

Geboorte: Stragier Georges Karel, ° Geluwe – 1 januari 1911; + Menen – 5 februari 1953

1911

FEBRUARI

15 februari 1911

Openbare aanbesteding

De openbare aanbesteding heeft plaats voor de herstellings- en vergrotingswerken van de kerk. Dit heeft plaats in het gemeentehuis. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1911

JULI

7 juli 1911

Geboorte: Claeys Paul Pieter, ° Geluwe – 7 juli 1911; + Menen – 23 juni 1966.

1911

DECEMBER

3 december 1911

Stichting Vlaamse bond

Er komen enkele overtuigende Vlamingen bijeen die de Vlaamse bond stichten. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1912

Oprichting Sint-Jozefswezenschool

Een milde weduwe, Honorine Delefortrie-Godtschalck, schenkt bij testament een omvangrijk bedrag voor de oprichting van een "St.-Jozef-wezenschool", aan de oostkant van het klooster. De bouw ervan is pas voltooid bij het uitbreken van de 1ste Wereldoorlog. De Duitse bezetter gebruikt ze meteen als hospitaal. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1912

MAART

19 maart 1912

Overlijden: Dierynck Bruno, ° Langemark – 13 januari 1850; + Geluwe – 19 maart 1912

1912

MEI

19 mei 1912

Betoging

Op de rozenhoek aan herberg ’t Roozeke was er een betoging met meer dan 500 personen voor de “Vervlaamsching der Gentsche hoogeschool”. Deze betoging werd aangekondigd door strooibriefjes die uitgedeeld werden aan de kerkdeur van Geluwe na de eerste mis en de andere missen. Ook in Beselare en Geluvelt werden briefjes uitgedeeld aan de kerkdeur. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1912

OKTOBER

13 oktober 1912

Inhuldiging nieuwe kerktoren

Kermiszondag. Inhuldiging van de nieuwe kerktoren. De koorzang was : “Gegroet O nieuwe toren”, met muziek van Remi Ghesquiere. Op die dag wordt ook de torenhaan op de toren aangebracht.

Op de trap van de melkerij hield Jan Wannyn uit Gent een meeting over het vervlaamsen van de wereldtentoonstelling. Ruim 500 mensen woonden de meeting bij en hij werd warm toegejuicht. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

Een zoon van aannemer Verhaeghe draagt de haan naar de top. Intussen werden er verschillende vuurpijlen afgeschoten. Er werden ook twee papieren ballonnen opgelaten waarachter de wielrijders dan reden. De eerste viel neer bij de hofstede van Hendrik Ghekiere, de andere ging tot aan de Kezelberg. Er waren twee prijzen te winnen: een van 12 frank en een van 8 frank. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1912

DECEMBER

17 december 1912

Meeting voor gelijkheid tussen Vlamingen en Walen bij het leger

Een meeting heeft plaats in het Kanon (bij Dierinck-Cardoen), in de Busbeekstraat over het bekomen van volstrekte gelijkheid tussen Vlamingen en Walen bij het leger, ter gelegenheid van de indiening van een nieuwe wet , waarop iedere jongeling naar het leger moet. Er waren slechts 70 aanwezigen. Als spreker trad Marcus Moens uit Gent op. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1914

AUGUSTUS

3 augustus 1914

Voorlopige oplevering werken kerk

De voorlopige oplevering van de werken aan de kerk heeft plaats. De werken hadden in totaal 142.631 F gekost en waren na het einde van de oorlog nog steeds niet volledig betaald. (Bron: De Gidsenkring, februari 1992)

22 augustus 1914

Franse ruiters door Geluwe

De Geluwnaren krijgen voor het eerst uniformen te zien. Het zijn Franse ruiters die onze gemeente doorkruisen. (Bron: D. Decuypere, Het Malheur van de Keizer, 1998)

1914

OKTOBER

7 oktober 1914

De Belgische vlag wordt neergehaald van de kerktoren

De Belgische vlag die nog op de kerktoren hangt sedert het begin van de oorlog wordt op bevel van de Duitse overheid neergehaald en aan burgemeester Henri Pype overhandigd. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

13 oktober 1914

Aankomst 1e en 2e Life Guards

Op 13 oktober 1914 wordt het 1e en 2e Life Guards samen met het Royal Horse Guards naar de streek ten zuiden van Ieper geroepen. Al deze regimenten waren eigenlijk gegroepeerd in één brigade: the Household Brigade. We zouden kunnen zeggen: de brigade van het huishouden van de koning.Deze brigade maakt deel uit van de 3e (Britse) Cavaleriedivisie en moet de mars van de 7e (Britse) Infanterie Divisie van Roeselare naar Ieper helpen beschermen in de streek ten westen van de weg Roeselare-Menen. Ze moeten speuren naar mogelijke voorhoedes van de Duitse troepen die massaal vanuit het oosten en het zuiden aan het oprukken zijn. En als ze al mochten aanwezig zijn, dan moeten ze die aanvallen om ze weg te jagen.Via Ieper bereiken ze op 13 oktober 1914 Geluwe, waar ze horen dat er de dag voordien inderdaad al zo'n 20.000 Duitsers door het dorp zijn gepasseerd, naar Menen toe. Een groepje Life Guards waagt zich tot aan het Menenkapelletje langs de Menenstraat, op de grens Geluwe-Menen. Daar vermoeden ze dat er in de stad wellicht te veel Duitsers aanwezig zijn om een aanval te riskeren. Alle ruiters trekken zich dan maar via de Dadizelestraat en Dadizele terug tot in Rollegem-Kapelle. (Bron: D. Decuypere, Cahier 2010 Bij de lijfwacht van de Koning, 2010)

14 oktober 1914

Overlijden William Leggett

William Thomas Leggett, korporaal bij het 1ste Life Guards wordt gedood tijdens schermutselingen met het Uhlanenregiment nr. 20 in Geluwe.

Overlijden: Leggett William Thomas, + 14 oktober 1914 – Geluwe

18 oktober 1914

De Panemolen wordt doorzeefd

De Panemolen wordt doorzeefd door een Brits pantserautokanon. 10 dagen later wordt de molen door de Duitsers met touwen omgetrokken. (Bron: D. Decuypere, Het malheur van de keizer, 1998)

21 oktober 1914

De Koelenbergmolen wordt vernield

De Koelenbergmolen wordt door brand vernield door gevechten tussen Engelse en Duitse troepen.

22 oktober 1914

De Terhandmolen wordt gedynamitteerd door de Duitsers.

De burgers van Ter Hand, D’Arke en de Beselaarse Oosthoek worden na een aanslag op een Duitse ruiter naar Duitsland gedeporteerd. Pieter Carette wordt in zijn kelder onder de ogen van zijn vrouw en kinderen doodgeschoten door een binnenvallende soldaat. (Bron: D. Decuypere, Ter Hand Historische sprokkels, 1988)

23 oktober 1914

De Geluwemolen wordt opgeblazen

Duitse troepen doen de Geluwemolen springen en zo komt er een einde aan 500 jaar activiteit van deze molen.

27 oktober 1914

De Panemolen wordt omvergetrokken

De Panemolen wordt omvergetrokken door Duitse soldaten.

1914

NOVEMBER

10 november 1914

Gekwetsten in de kerk

Men brengt gekwetsten in de kerk. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1915

JANUARI

4 januari 1915

Pastoor Aloïs Devaere sterft te Kortrijk.

1915

MEI

Aanleg Duitse begraafplaats op Terhand

Het Duits kerkhof op Terhand wordt aangelegd. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1915

AUGUSTUS

8 augustus 1915

Overlijden: Debacker Eugenie, ° Tielt – 27 november 1832; + Geluwe - 8 augustus 1915

1916

JANUARI

1 januari 1916

Overlijden: Ghesquiere Victor, ° Geluwe – 1 mei 1829; +Geluwe – 1 januari 1916

28 januari 1916

Overlijden: Morysse Emma Maria, ° Geluwe – 24 mei 1898; + Geluwe - 28 januari 1916

1916

NOVEMBER

6 november 1916

Geboorte: Cornillie Zulma, ° Geluwe – 6 november 1916; + Geluwe – 14 juli 1946

1917

MAART

14 maart 1917

Overlijden: Van Haverbeke Victor Polydore, ° Geluwe – 31 januari 1868; + Geluwe – 14 maart 1917.

1917

APRIL

13 april 1917

Overlijden: Pype Henri Louis, ° Menen – 14 juli 1843; + Geluwe - 13 april 1917

1917

JUNI

9 juni 1917

Overlijden: Degroote Victor Cyriel, ° Geluwe – 8 april 1864; + Geluwe – 9 juni 1917

30 juni 1917

Parochianen in ballingschap

1350 parochianen worden in ballingschap weggevoerd, meestal naar dorpjes in Brabant. De onderpastoors trekken mee met de treurende mensen. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1917

JULI

17 juli 1917

Klokken worden weggevoerd

De klokken uit de kerktoren worden afgewonden en weggevoerd door de Duitse bezetter. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1917

OKTOBER

5 oktober 1917

Volledige ontruiming

Geluwe moet volledig ontruimd worden. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1917

DECEMBER

31 december 1917

Torenbrand

De spitse torennaald en de klokkenstoel branden af. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1918

AUGUSTUS

31 augustus 1918

Emiel Driessens wordt naar Geluwe geroepen om de heropbouw voor te bereiden. Acht dagen later, op 8 september moet hij onverichtterzake naar Gooik terug keren. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1918

OKTOBER

14 oktober 1918

Geluwe is bevrijd

Geluwe is bevrijd! Vier dagen later zijn de eerste Geluwnaren al teruggekeerd: Emma Debeuf en Kamiel Lybeer. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1919

MAART

Verbannen zusters keren terug

Er komen 12 verbannen zusters terug naar Geluwe en treffen er enkel vernielde klooster- en scholengebouwen aan. Alles ligt in puin. De zusters overnachten voorlopig in huizen van particulieren en geven les in barakken. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1919

JUNI

26 juni 1919

Nieuwe schoolbarak

Er wordt een schoolbarak geplaatst op de speelplaats. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1919

JULI

21 juli 1919

Bezoek Koningin Elisabeth

Hare Majesteit Koningin Elisabeth, vergezeld van minister de Broqueville komt de Geluwnaren vertroosten en opbeuren. Er is een grote volkstoeloop. Ze streelt de kinderen en deelt hen lekkernijen uit. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1919

OKTOBER

16 oktober 1919

Terugkeer van de kloosterzusters

De rest van de communauteit komt terug en woont in de herstelde refter van het klooster en in een Engelse legerbarak op de speelplaats. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)