Geluwe in beelden

1950

MAART

19 maart 1950

Toneel

Zondag 19 maart en Maandag 20 maart 1950. Toneelgilde "Onder Ons" - Geluwe. De kleine fourier. Toneelspel in 4 bedrijven door J. Janssen.

1950

JULI

31 juli 1950

Overlijden: Lagae Claire , ° Kortrijk – 7 september 1866; + Geluwe – 31 juli 1950

1950

NOVEMBER

Voor het eerst gemengd toneelgezelschap 'Onder Ons'

Voor het eerst staat het gemengd toneelgezelschap Onder Ons op het Davidsfondsprogramma met het stuk ‘Het Lammeken’, opgevoerd in de feestzaal van Alfons Dessein in de koeistraat en muzikaal opgeluisterd door het Onder Ons-orkest. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1950

DECEMBER

4 december 1950

Opvoering 'Storm over het kanaal'

‘Storm op het kanaal’ wordt opgevoerd voor 230 aanwezigen op het St.-Elooisfeest van de Geluwse Boerengilde. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1951

MAART

15 maart 1951

Overlijden: Soen Danny, ° Menen – 26 december 1950; + Geluwe – 15 maart 1951.

1951

NOVEMBER

18 november 1951

Overlijden: Pype Jules, ° Beselare – 1 januari 1899; + Geluwe – 18 november 1951.

1951

DECEMBER

10 december 1951

Overlijden: Vandewynckele Pieter, ° Geluwe – 15 april 1898; + Geluwe – 10 december 1951

1952

Stichting Kroonwacht

E.H. Odiel D’Heygere sticht de kroonwacht, die later de chiromeisjesafdeling wordt. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1952

MAART

4 maart 1952

Overlijden: Verhaeghe Henri Joseph, ° Geluwe – 9 oktober 1885; + Geluwe – 4 maart 1952

1952

JUNI

1 juni 1952

Overlijden: Lefevre Adronie Febronie, ° Geluwe – 1 december 1867; + Geluwe – 1 juni 1952.

8 juni 1952

Inwijding gemeentepark

Inwijding van het gemeentepark.

10 juni 1952

Eerste bewoners op wijk Witte Poorte

De eerste bewoners van de wijk Witte Poorte komen aan met paard en kar.

15 juni 1952

Opening gemeentepark

Opening van het gemeentepark. Het gemeentelijk muziekkorps St-Cecilia nam deel aan de stoet naar het gemeentepark, waar burgemeester Flament het lint doorknipte.

1952

AUGUSTUS

24 augustus 1952

Inhuldiging nieuwe kapel op de Witte Poorte

Officiële inhuldiging van de betonweg Geluwe-Dadizele.

Feestelijke inhuldiging van de nieuwe kapel op de wijk Witte Poorte. Men sprak van wel 1000 aanwezigen. Er werd een openluchtmis opgedragen voor het welzijn van de bewoners van de wijk, er ging zelfs een processie uit, en daarin werden alle Mariabeelden van Geluwe meegedragen. E.H. Albert Maertens had dit allemaal in elkaar gestoken.

Wijk “De Witte Poorte” met zijn 102 woningen werd officieel ingewijd. De UNESCO prees de manier van bouwen en vermeldde de wijk als een model voor de bouw van sociale woningen. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1952

OKTOBER

28 oktober 1952

Overlijden: Goemaere Petrus, ° Geluwe –7 september 1883; + Geluwe – 28 oktober 1952

1953

Stichting K.W.B.

Stichting van de K.W.B. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1953-1954 In het gebouw aan de Nieuwstraat (de huidige Schoolstraat) worden twee scholen ondergebracht: een lagere school (zonder 4de graad) en, vanaf het schooljaar 1958-59, een middelbare beroepsschool (Snit en Naad) voor meisjes "St.-Lutgardis", met 4 studiejaren. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1953

JANUARI

15 januari 1953

Algemene vergadering der mutualiteit

Krantenartikel Het Volk

1953

MAART

18 maart 1953

Overlijden: Delannoo Herminie, ° Roeselare –30 augustus 1884; + Geluwe – 18 maart 1953

1953

JULI

5 juli 1953

65-jarig bestaan Geluwse Gemeenzaamheid

Op 5 juli 1953 vierde de Geluwse Gemeenzaamheid haar 65-jarig bestaan. (Bron: 100 jaar De Geluwse Gemeenzaamheid – Dirk Podvijn)

9 juli 1953

Overlijden: Desmet Rosalie, ° Geluwe – 11 december 1871; + Geluwe – 9 juli 1953

18 juli 1953

Eerste wijkkermis Witte Poorte

De eerste wijkkermis van de Witte Poorte gaat van start. Deze duurt tot 21 juli. Er wordt ondermeer een zangcrochet, een misviering, verschillende wielerwedstrijden, een loopwedstrijd, een bolling, een ringsteking, een volksbal, een cabaretavond en een prijskaarting ingericht.

1953

DECEMBER

10 december 1953

Overlijden: Vandamme Louise Marie, ° Halluin (Fr.) – 13 december 1887; + Geluwe – 10 december 1953

1954

Oprichting Burgerlijke Bescherming

Oprichting van de Burgerlijke Bescherming. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1954

SEPTEMBER

4 september 1954

Overlijden: Bostyn Camiel Cyriel, ° Moorslede – 24 augustus 1884; + Geluwe – 4 september 1954

1955

AUGUSTUS

5 augustus 1955

Priesterwijding Albert Feys

Priesterwijding van Albert Feys, scheutist-missionaris.

1956

Stichting Casinovrienden

Stichting van de schuttersgilde “De Casinovrienden”.

De gemeente sluit aan op het waterleidingsnet. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1956

JANUARI

22 januari 1956

Overlijden: Vangheluwe Rene, ° Wervik - 9 mei 1873; + Geluwe - 22 januari 1956

27 januari 1956

Overlijden: Billiet Cyriel Camiel, ° Geluwe – 3 april 1871; + Geluwe – 27 januari 1956

1956

MAART

30 maart 1956

Inzegening Calvarieberg in de Wilgenstraat

Ter gelegenheid van een openbare kruisweg door Geluwe, wordt de Calvarieberg aan de hoek van de wilgenstraat, koekuitstraat om 7 uur ’s ochtends ingezegend door E.H. Pastoor Bollaert. Deze deed tevens dienst als 12de statie bij de kruisweg. Er waren een groot aantal gelovigen aanwezig en Geluwe was opnieuw een godsdienstig monument rijker.

1956

SEPTEMBER

16 september 1956

Inhuldiging monument In Memoriam

Inhuldiging van het monument in de Dadizelestraat “In Memoriam”. Dit monument uit breuksteen is opgebouwd uit panelen en herdenkt de gesneuvelden van “de slag bij Geluwe” 25-26 mei 1940.Ontworpen van steen uit Gileppe door Marcel Snoeys (+23/05/2004) uit Deurne.Het draagt de kentekens van de volgende eenheden : v.l.n.r. 18de artillerie, 1ste Gidsen, het Britse 12th Lansiers, 3de lansiers, 1ste lansiers, 2de jagers te paard, 2de karabiniers-wielrijders. Het 3de lansiers telde 18 gesneuvelden, het 2de karabiniers-wielrijders verloor 12 man. Na deze slag werden 76 militairen geteld die in Geluwe sneuvelden of er begraven werden: 36 Belgen, 39 Duitsers, 1 Brit en 10 burgers.

21 september 1956

Overlijden: Krock Gerard Jozef, ° Geluwe – 14 juni 1908; + Geluwe – 21 september 1956

1957

De gemeenteraad keurt de elektrificatie van de klokken goed. Hiermee komt er een einde aan een imperium der klokkenluiders. Jeanske Dejonghe had ze tot dan meer dan 40 jaar doen luiden.

De gemeente wint de schaal Ollevier omwille van het fraaie uitzicht van de dorpskom. Deze prijs was uitgeschreven door het provinciebestuur en werd door de gouverneur persoonlijk overhandigd aan burgemeester Flament. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

Vanaf dit jaar werden de Duitse militaire kerkhoven van Terhand, Koelenberg en Geluwe (kerkhofstraat) ontruimd en overgebracht naar het “Deutscher Soldaten-Friedhof” in Menen. Hierbij werd spijtig genoeg ook het Duitse mausoleum dat op Terhand stond opgeblazen. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

Juffrouw Claire Vuylsteke schenkt een nieuw vlag aan de brandweer. Het korps had in de jaren ’20 ook al een vlag: een nationale driekleur met opschrift. Spijtig genoeg ging de vlag na 1957 verloren. (Bron: 125 jaar brandweer Geluwe, Johan Durnez)

1958

Eerste St.-Niklaasfeest. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

Organisatie door de rijwielvereniging “De Jonge Hoop” van een internationale veldloop met talrijke atleten, dit tot 1963. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

Kort voor St-Elooi rijdt de laatste elektrische tram Geluwe binnen. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1958

APRIL

4 april 1958

Inzegening nieuw kruis Artoshoek

Het was op goede vrijdag dat E.H. onderpastoor D’Heygere om 8 uur ’s morgens het nieuwe kruis kwam inzegenen. Er stonden ondanks het vroege ochtenduur een 150-tal mensen van de wijk bij deze inzegening van het kruis.

1959

1959-1961 Het kloostergebouw en alle klaslokalen in de Nieuwstraat (de huidige Schoolstraat) worden afgebroken en er komt een volledig nieuw scholencomplex in de plaats, zowel voor de middelbare beroepsschool "St.-Lutgardis" als voor de kleuter- en lagere afdeling. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

De oude moerputkapel wordt afgebroken en vervangen door een elektriciteitscabine die een religieuze voorgevel had. (Bron: gilwe 1 / De Moerputkapel aan de Galgenknok)

1959

JANUARI

14 januari 1959

Overlijden: Goemaere Remy Joseph, ° Geluwe – 1 november 1887; + Geluwe – 14 januari 1959.

1959

JUNI

7 juni 1959

Inhuldiging nieuwe lokalen Werkerskring

Plechtige inhuldiging van de nieuwe lokalen van “De Werkerskring”

1959

JULI

21 juli 1959

Inhuldiging reus Jan de Gaper

Plechtige inhuldiging van de reus “Jan de Gaper”

1959

NOVEMBER

6 november 1959

Overlijden: Ingelbeen Angeline, ° Geluwe – 8 juli 1880; + Geluwe – 6 november 1959

15 november 1959

Overlijden van de eerste wijkburgemeester van de Witte Poorte

Staf Taillieu overlijdt na een slepende ziekte, hij was de eerste wijkburgemeester van de Witte Poorte.

Overlijden: Taillieu Staf, + 15 november 1959 - Geluwe