Geluwe in beelden

1960

JULI

3 juli 1960

Roepingsdag - ontmoetingsdag

Roepingsdag. 55 priesters, seminaristen, Fraters en Broeders, afkomstig uit onze parochie werden uitgenodigd. Daarnaast nog 84 zusters, die te bereiken waren. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1961

DECEMBER

7 december 1961

Overlijden: Debeuf Odiel-Remi, ° Geluwe – 1 december 1897; + Geluwe – 7 december 1961

17 december 1961

Overlijden: Ingelbeen Jules Joseph Eugeen, ° Geluwe – 21 maart 1878; + Geluwe – 17 december 1961

1962

MEI

13 mei 1962

Voorstelling van de eerste ambulance van de brandweer

Enkele leden van het brandweerkorps bouwen een tweedehandse Dodge personenwagen om tot ambulance. Op 13 mei wordt de wagen plechtig voorgesteld. Het korps is het eerste in de streek dat over een eigen ziekenwagen beschikt. De ambulance doet dienst tot september 1965 en wordt daarna nog een tijd gebruikt door de veldwachters. (Bron: 125 jaar brandweer Geluwe, Johan Durnez)

1962

SEPTEMBER

16 september 1962

Een nieuw terrein voor de hondenclub

Een nieuw terrein voor de hondenclub 'De Trouwe Vriend', gelegen bij de herberg 'De Katte' langs de staatsbaan Menen-Ieper. De inzegening werd gedaan door Eerwaarde Witte Patere Hendrik Debeuf, missionaris in Burundi.

1963

Stichting fotoclub en Kunstkring ’63. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

De in 1900 gestichte school op de Artoishoek verdwijnt. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

Er wordt in de Kleine Wervikstraat een gebouw voor kleuter- en gedeeltelijk lager onderwijs opgetrokken. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1963

JULI

29 juli 1963

Overlijden: Ghesquiere Henri Jozef, ° Wervik – 20 september 1881; + Geluwe – 29 juli 1963

1964

1964-1965 In de Kloosterstraat wordt een compleet nieuw kloostergebouw neergezet voor de zusters. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

Antoon Goemaere start met de S.O.V. (Sport- en ontspanningsvereniging). (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

In de zuidstraat start de rijkslagere school (met kleuterafdeling) : 47 leerlingen schreven er zich in, doch de school kon zich niet handhaven. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1964

AUGUSTUS

10 augustus 1964

Overlijden van Remi Ghesquiere

Remi Ghesquiere overlijdt te Brugge. Hij werd 97 jaar.

1964

OKTOBER

3 oktober 1964

Inhuldigingsstoet van pastoor Devloo

Massale inhuldigingsstoet voor pastoor Devloo. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

11 oktober 1964

Gemeenteraadsverkiezingen

Op zondag 11 oktober tussen 8 en 14 uur moet er gestemd worden in de jongensschool voor een nieuwe gemeenteraad. De 11 te vervangen gemeenteraadsleden zijn: BRUNEEL Remi, CARDOEN Leo, CLAEYS Paul, DELBEKE Antoon, FLAMENT Achiel, GHESQUIERE Andre, GHESQUIERE Antoon, MADDENS Remi, MINNE Arseen, VANDAMME Albert en VANDENABEELE Odiel.

1964

DECEMBER

31 december 1964

Overstroming van de reutelbeek

De reutelbeek zet opnieuw een deel van het centrum blank. Het leek alsof een rivier vanuit de Koeistraat de Beselarestraat binnenstroomde.

1965

Oprichting studentenkring Eureka

Oprichting Geluwse studentenkring “Eureka”. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1965

JANUARI

1 januari 1965

Gemeenteraad

Samenstelling van de nieuwe gemeenteraad:

CARDOEN LEO, burgemeester, bediende

VANDENABEELE ODIEL, schepen, handelaar

MADDENS REMI, schepen, geneesheer

DELBEKE ANTOON, zonder beroep, raadslid

GHESQUIERE ANTOON, landbouwer, raadslid

GHESQUIERE ANDRE, landbouwer, raadslid

BRUNEEL REMI, verver, raadslid

VANDAMME ALBERT, bediende, raadslid

MINNE ARSEEN, vervoerder, raadslid

VANNESTE WILLY, metaalbewerker, raadslid

DURNEZ GERMAIN, paswerker, raadslid
 (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

8 januari 1965

Overlijden: Defever Omer-Emiel, ° Geluwe - 6 september 1883; + Geluwe - 8 januari 1965

1965

FEBRUARI

Gemeenteraad

Burgemeester Leo Cardoen wordt aangeduid als vertegenwoordiger bij WITAB, WIER en WIH. De provisie voor het nieuwe rustoord wordt goedgekeurd. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1965

MAART

5 maart 1965

Gemeenteraad

Robert Boxoen wordt voorgedragen als 1e kandidaat veldwachter. De Raad geeft gunstig advies omtrent het plan en het bestek voor de centrale verwarming in de kerk. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1965

APRIL

5 april 1965

Gemeenteraad

- De gemeente heeft een intekening gedaan op aandelen voor de uitbreiding van het waternet op de nieuwe tuinwijk-in-aanleg.


- De plannen voor de bouw van een nieuw rusthuis worden goedgekeurd.


- De waterleiding naar het gehucht “’t Voske” zal worden uitgevoerd.


- Er zal een aanvraag gedaan worden tot plaatsing van een schuilhuisje voor de autobusreizigers aan de Leiestraat.


- Een parkeerstrook in de Menenstraat is in aanleg.


- Het dossier voor de aanleg van riolering en voetpaden in de Wervikstraat is opgemaakt.

- Een dossier voor de overwelving van de Reutelbeek en de aanleg van een parking is bijna klaar.

- Er gaat een vraag naar de hogere instanties om een knipperlicht te plaatsen aan de herberg “Den Hert” en een handbediend verkeerslicht aan het gemeentehuis.

- Er wordt uitgezien om een praktische gids aan elk gezin te bezorgen in verband met de gemeentediensten, rechten en plichten.

- Er wordt gevraagd om uit te kijken naar nieuwe woongelegenheden en werkgelegenheid.

- De mogelijkheid zal onderzocht worden in verband met hulp door bejaardenhelpsters aan hulpbehoevenden. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1965

MEI

21 mei 1965

Gemeenteraad

- Er wordt een akkoord bereikt in verband met de verbetering en besproeiing van de wegen.

- Op de nieuwe Tuinwijk zullen werken aan de rioleringen, de elektriciteit en de straten worden uitgevoerd.

- Er wordt opdracht gegeven om een plan en een bestek te laten opmaken in verband met het leggen van rioleringen in de Wervikstraat tot aan het huis van M. Demyttenaere.

- Er wordt toelating verleend aan het schepencollege om een bestek en lastenboek te laten opmaken voor het ophalen van het huisvuil.

- De nieuwe wedden van de brandweer, vanaf 1 januari, worden vastgelegd.

- Er wordt een mededeling gedaan dat de openbare verlichting in orde zal zijn tegen aanstaande winter.

- Er zal nagezien worden of er voldoende lichtpunten zijn aan de school op Terhand.

- Er wordt beraadslaagd over het herstellen van de speelplaats en het oprichten van nieuwe klaslokalen in de jongensschool. Het eventueel gebruik van een viertal van de best bewaarde klaslokalen zou onderdak kunnen verlenen aan verenigingen (wegens het gebrek aan vergaderzalen).

- De vuilnisdienst zal uitgebreid worden. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1965

JULI

23 juli 1965

Gemeenteraad

- De raad keurt het ontwerp en lastenboek in verband met de overwelving van de Reutelbeek en de aanleg van de parking goed.

- Er zal een lening worden aangegaan voor het verbeteren van de landbouwwegen met een laag tarmac.


- Er komt een wijziging van het BPA Kerkplein: aanplanting bij de bouw van het nieuw gesticht voor ouderen van dagen.


- De werken aan de openbare verlichting zijn aan de gang.


- De schilderwerken in de jongensschool zijn beëindigd. Het herstellen van de speelplaats wordt gepland tegen het nieuwe schooljaar.


- Er wordt gezocht naar een oplossing voor de huisvesting van de pastoor. De huidige pastorie moet worden afgebroken voor de aanleg van de parking en het bouwen van flatjes voor bejaarden.

- Het overgrote deel der bewoners van de wijk “de Witte Poorte” wenst een garage te bekomen.

- Het BPA Noord-West is goedgekeurd. Er wordt met de eigenaars onderhandeld in verband met de aankoop van de gronden.

- De nieuwe veldwachter Robert Boxoen treed in dienst op 1 augustus 1965.

- Er zal worden overgegaan tot een woningtelling.

- Toelagen worden weldra uitbetaald.
 (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1965

AUGUSTUS

28 augustus 1965

Ingebruikname verlichting

De verlichting aan de hoek Ieperstraat-Menenstraat met de Wervikstraat is in gebruik genomen. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1965

SEPTEMBER

Gemeenteraad

- Het dossier in verband met de centrale verwarming in de kerk mag in
- De werken in de Wervikstraat krijgen stilaan een vaste vorm en de aansluiting met de baan Ieper-Menen wordt verbeterd en verfraaid.

- Het probleem van de “pastorie” komt weer ter sprake evenals de ophaling van het huisvuil.

- Op het kerkhof is stromend water (met een kraantje) aangebracht voor het reinigen van grafstenen.

- De burgemeester is sedert enige tijd in onderhandeling met Mr. en Mevr. Charles Feys-Vuylsteke om het voetbalplein “Stadion Damien Feys” als schenking aan de gemeente te geven.

- Er wordt gezocht naar een officieel gemeentewapen.

- Een eerste onderhoud met een afgevaardigde van de maatschappij “De Leie” in verband met het bouwen van garages op de wijk “De Witte Poorte” heeft plaats gehad.

- Het aanleggen van voet- en fietspaden in de Menenstraat wordt onderzocht.


- Op het Parochiaal speelplein wordt een deel verhard met tarmac, voor volleybal, basketbal en tennis.


- De aanleg van straten en rioleringen op de verkaveling Rozenlaan (voor 38 nieuwe woningen) wordt toegewezen.
 (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

5 september 1965

Oprichting feestcomité

Er wordt een feestcomité opgericht. Er wordt binnen S.O.V (Sport- en ontspanningsvereniging) een harmonie gestart met jeugdmuziekafdeling en een muziekschool. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

6 september 1965

Overlijden: Taillieu Sylveer, °Geluwe – 7 november 1902; + Geluwe – 6 september 1965

12 september 1965

Plechtigheid

Ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de “Slag om Geluwe” in mei 1940 wordt er een plechtigheid gehouden. Na een ontvangst door het gemeentebestuur volgt een Heilige mis ter nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten, gevolgd door de neerlegging van bloemen aan het monument op het kerkplein. Daarna gaat men in stoet naar het monument in de Dadizelestraat, waar toespraken worden gehouden en bloemen worden neergelegd.
 (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

19 september 1965

Inhuldiging nieuwe burgemeester

Inhuldiging van de nieuwe burgemeester Leo Cardoen. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1965

OKTOBER

Gemeenteraad

- De Staat is bezig met de verhardingswerken (tarmac) in het begin van de Wervikstraat en het kruispunt met de Ieperstraat.

- De gemeente laat in de Wervikstraat nieuwe rioleringen en voetpaden aanleggen.

- Verder moet de gemeente tussen komen in de aanleg van een verbindingsweg tussen de nieuwe verkaveling Rozenlaan en de Ieperstraat.

- Vanaf 1 december 1965 zal de firma Dekeyzer het huisvuil komen ophalen met moderne wagens.
 (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

9 oktober 1965

Op het St. Jozefsplein in de Nieuwstraat heeft de officiële overhandiging plaats van de nieuwe, door de gemeente geschonken, instrumenten aan de jonge muzikanten. Vervolgens overhandigt de burgemeester de sleutel van de nieuwe brandweerwagen (de 900) aan de korpscommandant van de brandweer. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

Er treden 75 jeugdige en andere muzikanten voor het eerst samen op bij de ingebruikneming van de openbare verlichting. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

Tijdens de kermisdagen houdt de fotokring “Kijk” haar 2de tentoonstelling in de raadzaal van het gemeentehuis. Een 60-tal foto’s worden tentoongesteld. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

17 oktober 1965

Week van de jeugd

Om 9u45 komen de jeugdverenigingen bijeen op het Parochiaal speelplein in het kader van “De week van de jeugd”. Met 40 jonge muzikanten op kop trekken ze in stoet door de Beselarestraat naar de kerk. Na de H. Mis trekt de groep via de plaats, de Ieperstraat en de Nieuwstraat terug naar het speelplein, waar de optocht wordt ontbonden. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1965

NOVEMBER

1 november 1965

Toneelavond

De plaatselijke Davidsfondsafdeling met de medewerking van het Nieuw Nederlands Toneel o.l.v. Frans Poos brengt een toneelavond. Tijdens de pauze gaat de uitreiking door van de diploma’s aan de deelnemers aan de “Nederlands-opstel” prijskamp. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1966

De N.V. Belcin komt zich vestigen in de Artoisschool. Dit bedrijf werd later overgebracht naar de Nijverheidslaan. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

Bij de eerste zitdag komen zich 30 vrouwelijke arbeidsters kandidaat stellen. Vermits de firma naar een objectief van 50 arbeidsplaatsen mikt, worden nog meer nieuwe arbeidskrachten gezocht. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1966

JANUARI

26 januari 1966

BRT komt filmen

Er komt een BRT-ploeg van “ECHO” filmen in verband met een folkloristische stoet naar aanleiding van de opening van een tentoonstelling in de Parochiale zalen. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1966

MAART

Opening 10m schietstand

De schuttersclub "De Casinovrienden" viert feest. De meer dan 70 leden mogen de officiële opening meemaken van de zeven schietstanden op 10 m. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

23 maart 1966

Overlijden: Eeckhout Georges Emile Prosper, ° Avelgem – 22 juni 1885; + Geluwe – 23 maart 1966.

27 maart 1966

Afscheid van de Zusters van Liefde in Geluwe

Tijdens een korte receptie op het gemeentehuis, in intieme kring, wordt afscheid genomen van de “Zusters van Liefde” uit het klooster van Kortemark. Sedert mei 1884 verzorgden ze hier de oude, behoeftige mensen in het Rustoord. Door personeelsgebrek, zullen ze op 1 april de plaats ruimen voor de zusters van Moorslede. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1966

APRIL

1 april 1966

Zusters van Kortemark verlaten het rustoord

De zusters van Kortemark verlaten het "St.-Dionysius Rustoord" in de Beselarestraat (dat toebehoort aan de Commissie van Openbare Onderstand) en worden afgelost door de die van Ten Bunderen. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1966

MEI

6 mei 1966

Bezoek van BELCIN aan moederbedrijf

De werkneemster van de NV BELCIN worden, tijdens een dag betaald verlof, samen met enkele personaliteiten uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het moederbedrijf te Haarlem Nederland. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1966

JUNI

Gemeenteraad

- Er wordt opdracht gegeven aan de gemeentelijke urbanist om een BPA Noord-Oost tussen de Beselarestraat en de Dadizelestraat op te maken.

- De beslissing van de C.O.O. om het rustoord volledig te laten vernieuwen wordt gunstig geadviseerd.

- de beslissing van het schepencollege om een nieuwe brandweerwagen onder hoge druk aan te kopen wordt goedgekeurd.

- De Zuidstraat wordt bekleed met een laag tarmac.

- De werken op de verkaveling Rozenlaan zijn bijna af.

(Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

Er is een jubileumviering: “10 jaar Wit-Gele Kruis”. 25 erediploma’s worden uitgereikt aan de medewerksters. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1 juni 1966

Sluiting vuilnisbelt

De vuilnisbelt in de Leiestraat wordt definitief gesloten wegens hygiënische redenen: gevaar voor een rattenplaag, besmetting, rook en onwelriekende geuren. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1966

JULI

3 juli 1966

80 jaar CM

De “Gheluwsche Gemeenzaamheid” viert haar 80 jaar Christelijke Mutualiteit. 10 bestuursleden worden vereremerkt met het “Mutualistisch Ereteken 1e klasse”. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

5 juli 1966

Windhoos

In de namiddag wordt een deel van de gemeente getroffen door een windhoos. Er is onder andere schade in de Broeierij Verhaeghe op het gehucht ’t Zwaantje en op de Panemolen en De Artoishoek. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1966

AUGUSTUS

15 augustus 1966

Inwijding Boerenkrijgkapelletje

Inwijding van het Boerenkrijgkapelletje op Ter Hand.

1966

SEPTEMBER

Gemeenteraad

- De raad beslist een lening aan te gaan voor de nieuwbouw van het rustoord.

- Er wordt goedkeuring verleend aan het bestek en het lastenboek voor het rechttrekken van de Reutelbeek bij het aanleggen van de nieuwe Nijverheidszone.

- Snelheidsbeperkingen en beurtelings parkeren worden besproken.

- Er wordt een plan opgemaakt om verkeerslichten (met handbediening) te plaatsen aan het gemeentehuis.

- Er wordt uitgekeken naar parkeergelegenheid voor auto’s in de dorpskom.

- Een BPA zal opgemaakt worden om de Kleine Wervikstraat te verbreden en te voorzien van riolen.

- De brandweer krijgt waarschijnlijk een ruimer arsenaal.

- Rioleringen en gasleidingen worden aangebracht in de Wervikstraat. Ook voetpaden worden aangelegd. Later volgt nog een parkeerstrook.

- Er wordt onderhandeld om nog 25 woningen te bouwen.

- De herdenking van Remi Ghesquiere zal plaats vinden op 2 oktober.

- Er wordt riolering aangebracht in de Statiestraat.

(Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

De schuttersgilde viert haar 10-jarig bestaan. Na de H. mis volgt een receptie op het gemeentehuis, met overhandiging van een herinneringsplaket. Om 13 uur volgt een feestmaal, waarna een privaat avondfeest doorgaat. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

18 september 1966

De plaatselijke brandweer houdt een opendeurdag in het gemeentepark met al haar materiaal. Om 15 uur wordt de nieuwe brandweerwagen overhandigd en ingezegend. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

Plechtige opening van de nieuwe verkaveling “Rozenlaan” met 38 woningen in aanwezigheid van de harmonie, burgemeester Cardoen en de gemeenteraadsleden. De harmonie komt voor het eerst in haar geschiedenis met 100 uitvoerders op straat.

Om 10 uur is er een H. mis voor haar bewoners. Om 14u30 volgt een ontvangst op het gemeentehuis. Om 15 uur is er een optocht naar de Rozenlaan. Omstreeks 15u30 wordt de nieuwe verkaveling plechtig geopend. Nadien geeft de brandweer een demonstratie in de Groenesprietstraat. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1966

OKTOBER

Gemeenteraad

- Er wordt een plan opgemaakt om +- 260 ha waterzieke gronden te draineren. Verder nog het normaliseren en kalibreren van al de waterlopen (o.a. om overstromingen te voorkomen).
- Er zal grond aangekocht worden voor het verleggen van de Reutelbeek en het aanleggen van wegen.
- De gemeenteraad geeft toelating om een gebouw aan te kopen ten dienste van de brandweer.
- De bouw van garages op de "Witte Poorte" geraakt op de lange baan, hoewel het geld en het akkoord van Stedebouw er zijn.
- De bewoners van de Kerkhofstraat willen hun straat uitgerust zien met rioleringen en voetpaden.
- Aan de "Zonnewijzer" (hoek Ieperstraat en Wervikstraat) zijn er nog altijd slip-problemen voor de auto's.
- De burgemeester doet een oproep om de "CAMPAGNE TEGEN DE HONGER" te steunen. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

2 oktober 1966

Huldiging Remi Ghesquiere

Er heeft een huldiging plaats van Remi Ghesquiere. Het is precies 100 jaar geleden dat hij werd geboren.

1966

DECEMBER

30 december 1966

Bezoek van de Sint

De Sint komt voor de tiende maal zijn geschenken uitdelen aan de jeugd in de Sint-Jozefszaal. Ook de ouderen van dagen in het rustoord worden niet vergeten. (Bron: Memoires Ere-Burgemeester Leo CARDOEN)

1967

Schenking Stadion Feys

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van het “Stadion Damien Feys” door mevr. Charles Feys-Vuylsteke. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1967

SEPTEMBER

9 september 1967

Eerste steenlegging

Eerste steenlegging van het rustoord “Ter Beke” door burgemeester Leo Cardoen, minister Raf Hulpiau en C.O.O. voorzitter Gerard Verhamme.

1968

Nieuwe voorzitter voor de harmonie

Notaris Ferdinand Maertens volgt wijlen dr. Morlion op als voorzitter van de St.-Ceciliaharmonie. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1968

JUNI

26 juni 1968

Overlijden: Bostyn Remi Jozef, ° Geluwe – 8 mei 1896; + Geluwe – 26 juni 1968

1968

AUGUSTUS

25 augustus 1968

Eeuwfeest van de brandweer

De brandweer houdt haar eeuwfeest. Bij een centrumoefening, samen met verschillende brandweerkorpsen uit het omliggende wordt onze voor de gelegenheid “brandende” kerk geblust. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1968

SEPTEMBER

6 september 1968

Overlijden: Vanassche Maria Magdalena, ° Geluwe – 26 april 1909; + Geluwe – 6 september 1968.

1969

Internationale 69, een initiatief van de Geluwse Kunstkring ’63 o.l.v. promotor Hubert Dejonghe. Beeldhouwers van diverse nationaliteit stellen tijdens de zomermaanden hun werken tentoon in het gemeentepark. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

Oprichting van een bijafdeling van de Meense Muziekacademie.

De pastorie wordt gesloopt en de beek loopt nu onder het moderne, verlichte parkeerterrein.

1969

MAART

29 maart 1969

Inwijding nieuwe vleugel rustoord

Inwijding van de nieuwe vleugel van het rustoord. De eerste fase van het nieuwe bouwwerk, iedere inwoner krijgt zijn eigen kamer, daarnaast is er nog een eetzaal, een gemeenschappelijke zaal en afzonderlijke zithoekjes voorzien.
Bij deze inwijding wordt er tevens hulde gebracht aan Gerard Verhamme, die jaren voorzitter van de C.O.O. was.

1969

JUNI

29 juni 1969

Internationale 69

Internationale beeldhouwtentoonstelling in het gemeentepark te Geluwe van 29 juni tot 19 augustus 1969, inrichting kunstkring 63.

1969

JULI

21 juli 1969

Overlijden: Bostyn Jozef Geeraard, ° Geluwe – 2 maart 1904; + Geluwe – 21 juli 1969

1969

SEPTEMBER

11 september 1969

Moeder Gods kapel wordt verplaatst

In 1969 leek de kapel gedoemd om opnieuw te verdwijnen. De Schoolstraat diende doorgetrokken tot aan de Beselarestraat... recht doorheen de plaats waar ze stond. Jozef Ghesquiere, nazaat van Jean-Baptiste, werd voor de keuze gesteld. Ofwel zou de kapel afgebroken worden en vervangen door een nieuwe verderop, ofwel zou men ze verplaatsen, met het risico ze te breken. Op 11 september 1969 duwden twee bulldozers van aannemer Degroeve uit Kuurne het bakstenen gewicht zes meter achteruit, over een intussen gegoten betonnen baan... zonder de minste beschadiging! (Bron: Wandelzoektocht "Rondom de veldkapel" BGJG 15 mei'78 Dirk Decuypere)