Geluwe in beelden

1709

De gemeente koopt “acht roeden lands, deel van het Claverhof” om te voegen bij “het Catsspel”. Dit tot een “publieken dienst van de gemeente, namelijk tot het vluchten van hunne beestialen (vee), den nood dit eisende”. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1717

Uitbreiding van de kerk

Pastoor Outerssoone ziet kans de kerkkoren uit te breiden en ze rijkelijk te stofferen. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1740

OKTOBER

9 oktober 1740

Inhuldiging van het relikwie van Sint Denijs

Plechtige inhuldiging van het relikwie van Sint Denijs (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk, p. 26)

1749

JUNI

12 juni 1749

Geboorte: Dumortier Joannes Bta, ° Geluwe - 12 juni 1749; + Moorslede - 24 november 1819.

1757

JUNI

24 juni 1757

Geboorte: Vuylsteke Pierre Léonard, ° Geluwe – 24 Juni 1757; + Wervik – 1 januari 1843.

1770

DECEMBER

9 december 1770

Geboorte: Vandenberghe Barbara Theresia, ° Geluwe – 9 december 1770; + Geluwe – 21 juli 1841.

1771

MEI

6 mei 1771

Aanvraag octrooi

Aanvraag van een octrooi door Jan Vandeputte voor het oprichten van een graan- en oliemolen. De latere Arkemolen.

1772

DECEMBER

12 december 1772

Geboorte: Vandamme Joanna Clara Theresia, ° Geluwe – 12 december 1772; + Geluwe – 26 januari 1849.

1775

SEPTEMBER

16 september 1775

Geboorte: Taillieu Celestina Josepha, ° Geluwe – 16 september 1775; + Geluwe – 28 januari 1855.

1776

MAART

15 maart 1776

Geboorte: Holvoet Joannes Baptista, ° Geluwe - 15 maart 1776; + Geluwe - 9 maart 1861. (Weduwnaar van Dervaux Catharina Rosa)

1777

APRIL

30 april 1777

Geboorte: Delefortrie Joannes Dionysius, ° Geluwe – 30 april 1777; + Geluwe – 7 juni 1849.

1777

NOVEMBER

2 november 1777

Geboorte: Vuylsteke François Denis, ° Geluwe - 2 november 1777; + Geluwe - 10 september 1848.

1779

APRIL

5 april 1779

Geboorte: Vuylsteke Charles Joseph, ° Geluwe – 5 april 1779; + Menen – 20 april 1838.

1779

NOVEMBER

22 november 1779

Geboorte: Nuytten Petrus Josephus, ° Geluwe - 22 november 1779; + Geluwe - 24 januari 1865.

1782

APRIL

19 april 1782

Geboorte: Vandenberghe Maria Anna Francisca, ° Geluwe – 19 april 1782; + Geluwe - 28 augustus 1842.

1784

MEI

2 mei 1784

Geboorte: Delefortrie Maria Coleta, ° Geluwe – 2 mei 1784; + Geluwe – 3 juli 1854.

1784

SEPTEMBER

9 september 1784

Geboorte: Vuylsteke Jean Baptiste, ° Geluwe - 9 september 1784; + Geluwe - 8 juni 1863.

1787

OKTOBER

18 oktober 1787

Geboorte: Ghesquiere Maria Joanna Clara, ° Geluwe – 18 oktober 1787; + Geluwe - 5 juni 1863.

1791

Geboorte: Catry Amélie, ° Geluwe - 1791; + Menen - 1854.

1797

AUGUSTUS

19 augustus 1797

Geboorte: Vandenberghe Philippus Albertus Leonardus, ° Geluwe – 19 augustus 1797; + Menen – 1 mei 1843.

1798

OKTOBER

23 oktober 1798

Boerenkrijg

In zijn boek “De Boerenkrijg in West-Vlaanderen” (1948) vat E.H. A. Lowyck de gebeurtenissen op Geluwe als volgt samen: “In de nacht van 2 op 3 Brumaire (23 op 24 oktober 1798) was er vergadering voor de leiders van Dadizele, Moorsele, Passchendale, Ledegem, Moorslede, Beselare, Zonnebeke, Rumbeke en Roeselare in de herberg “Terhand”, gehouden door Nikolaas Verkinderen. Uit het ovenkot van de hofstede “Ter Peperstrate” kwamen de Engelse, Oostenrijkse en émigré-afgezant. Er werkte aldaar een werfbureau aan 9 sols daags. De molenaars moesten tekens maken met de wieken als er gevaar dreigde. Op 3 Brumaire zijn de hoofdmannen, waaronder brouwer Vuylsteke, in de “Kroon” te Beselare. Ze gingen ook naar Meshaakveld en hielpen Roeselare veroveren. Gesneuvelde brigands: Gratiaan Gregoor Breyne, oud 20j., op 31 okt. aan de Weze te Roeselare gesneuveld; N. Cardoen, zoon van Nikolaas […] Gevangen brigand: de gekwetste Alexis De febvre. Opgezochte brigands: de knecht van de bakker; Jan Feys, schoenmaker Jozef Van den Berghe; Pieter, zoon uit het “Withuis”; de zoon uit het gemeentehuis; Commandant Lodewijk Vuylsteke, zoon van brouwer Albert.” (Bron: D. Decuypere, Ter Hand Historische sprokkels, 1988)

1798

NOVEMBER

28 november 1798

Gevangenneming onderpastoor

Er verschijnen gendarmen in de kerk. Onderpastoor Berghman is bezig met missezingen. Hij wordt gevangen genomen en weggeleid in zijn misgewaad, daarna naar het eiland Oléron verbannen. Ook onderpastoor Karel Coots was daar gevangen. Andere priesters waren gevlucht in de bossen rond Ter Hand. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)