Geluwe in beelden

1920

JANUARI

1 januari 1920

Overlijden: Bossier Eugenie, ° Geluwe – 24 juli 1859; + Geluwe – 1 januari 1920.

1920

MAART

20 maart 1920

Eerste mis in half herstelde kerk

St-Jozefsdag. De eerste mis wordt opgedragen in de half herstelde kerk. Er was nog geen gewelf en er lag nog een aarden vloer. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1920

JULI

5 juli 1920

Openbare aanbesteding

Openbare aanbesteding van de herstelling van de pastorij in het gemeentehuis van Geluwe.

1920

AUGUSTUS

29 augustus 1920

Geboorte: Nuytten Maria, ° Geluwe – 29 augustus 1920; +Menen – 19 maart 1945.

1921

Heropbouw van het klooster

Heropbouw van het zwaar beschadigde klooster en de school met de oorlogsschadevergoeding door de overheid. De vooroorlogse kostschool verdwijnt in de nevelen der tijden.... Door de verlenging van de leerplicht zijn alle beschikbare klaslokalen broodnodig voor bewaarklassen en lagere klassen.Het zwaar beschadigde weeshuis wordt na de oorlog eveneens herop getrokken, maar krijgt - met toestemming van de familie van de schenkster - een andere bestemming, namelijk ruimte bieden aan de klassen van de 4de graad (7de en 8ste studiejaar). De "St.-Jozefzaal" ("het Canon") dient voortaan voor de parochiale werken en voor schoolfeesten. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1921

SEPTEMBER

19 september 1921

Toewijzing aanbesteding herstelling kerk

De aanbesteding van de herstellingen aan de kerk van de oorlogsschade werden toegewezen aan de firma Em. Braet en J.B. Stevens uit Menen, voor de som van 59.759 Fr. Dit geschiedde onder leiding van A. Latte uit Kortrijk. Vooral de vloer werd een lange lijdensweg die aansleepte tot in 1926. (Bron: Par. Archief, Bundel B, Herstellingswerken 1919-26)

30 september 1921

Overlijden: Pattyn Felix, ° Geluwe – 8 februari 1840; + Geluwe – 30 september 1921.

1921

OKTOBER

16 oktober 1921

Overlijden: Mahieu Augusta, ° Geluwe - 21 juni 1900; + Geluwe - 16 oktober 1921

21 oktober 1921

Geboorte: Vandenkerckhove Georges, ° Geluwe – 21 oktober 1921; + Geluwe – 26 november 1943.

1922

APRIL

7 april 1922

Overlijden: Malfait Sylvia Haspasia, ° Geluwe – 6 mei 1851; + Geluwe 7 april 1922

1922

JULI

2 juli 1922

Geboorte: Clinckemaille André, ° Geluwe – 2 juli 1922; +Geluwe – 18 september 2017

1922

AUGUSTUS

2 augustus 1922

Geboorte: Vanhaverbeke Paul Joseph, ° Geluwe – 2 augustus 1922; + Geluwe – 18 juni 1926.

1922

SEPTEMBER

19 september 1922

Heropening school Terhand

Heropening van de heropgebouwde school op Terhand met 53 leerlingen.

1922

OKTOBER

16 oktober 1922

Lichaam van pastoor Devaere terug in Geluwe

Het stoffelijk overschot van de in 1915 in Kortrijk overleden pastoor Aloïs Devaere wordt naar Geluwe overgebracht. Onder de grote toeloop van het volk wordt hij ter aarde besteld. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1922

NOVEMBER

13 november 1922

Overlijden: Speybrouck Henri, ° Geluwe – 30 juli 1847; + Geluwe – 13 november 1922.

1923

MAART

Inrichting van de bond van het heilig hart

De bond van het Heilig Hart wordt ingericht door pastoor Deslypere. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1923

APRIL

6 april 1923

Geboorte: Durnez Gilbert, ° Geluwe – 6 april 1923; + Flossenburg – 15 april 1945

16 april 1923

Overlijden: Debeuf Joseph, ° Geluwe – 21 januari 1894; + Geluwe 16 april 1923

1923

AUGUSTUS

27 augustus 1923

Overlijden: Vanhaverbeke Josephus Carolus, ° Geluwe – 27 november 1835; + Geluwe – 27 augustus 1923.

1923

OKTOBER

24 oktober 1923

Geboorte: Pattyn Maria, ° Geluwe – 24 oktober 1923; + Menen – 4 januari 2020

1923

NOVEMBER

23 november 1923

Geboorte: Deltour Daniël, ° Geluwe – 23 november 1923; + Geluwe – 8 augustus 1942

26 november 1923

Het nieuwe haantje wordt op de kerktoren geplaatst

Het nieuwe haantje wordt op de kerktoren geplaatst. Het werd gemaakt door Leo Coolsaet van Dadizele en het wordt op de toren geplaatst door Victor Pieters, een dekker van Sinte Katriene Kapelle. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1924

FEBRUARI

23 februari 1924

Geboorte: Defieuw Marcel Henri, ° Geluwe 23 februari 1924; + Zöachen(Duitsland) – 25 februari 1945

1924

MAART

17 maart 1924

Geboorte: Dessein Hilda, ° Geluwe – 17 maart 1924; + Geluwe – 3 januari 2020

1924

AUGUSTUS

11 augustus 1924

Geboorte: Poot Paula, ° Geluwe – 11 augustus 1924; + Menen – 26 maart 1989.

26 augustus 1924

Overlijden: Provoost Sylvie, ° Poperinge – 8 januari 1854; + Geluwe – 26 augustus 1924

1924

SEPTEMBER

24 september 1924

Geboorte: Durnez Daniël, ° Geluwe – 24 september 1924, + Flossenburg – 28 januari 1945

1924

OKTOBER

30 oktober 1924

Geboorte: Vanysacker Leo, ° Geluwe – 30 oktober 1924; + Menen – 21 april 1999.

1924

NOVEMBER

13 november 1924

Geboorte: Dever Paula Martha Maria, ° Geluwe 13 november 1924; + Menen – 4 maart 1941

22 november 1924

Eerste doop met nieuwe doopvont

De eerste doop heeft plaats met de nieuwe doopvont. Het was Daniël Lesage, zoon van Paul en Maria Derumez die op het Minneplein woonden. Jules Declerck en Prudence Lecleir zorgden voor de doopsuiker. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1924

DECEMBER

16 december 1924

Geboorte: Bostyn Marcella, ° Geluwe – 16 december 1924; + Wervik – 25 november 2019

1925

MAART

22 maart 1925

Overlijden: Soetaert Octavie Marie, ° Geluwe – 5 april 1842; + Geluwe – 22 maart 1925.

1925

MEI

1 mei 1925

Overstroming

Een groot deel van de gemeente komt onder water te staan doordat de reutelbeek uit zijn oevers trad. In het parochieblad van toen stond het volgende : “De Gheluwebeek of Reutelbeek werd zodanig getrakteerd dat zij uit haar bedde kwam te staan, van aan ’t Peerdeke tot verre over de kruisstraat, van aan de kruisstraat tot aan ’t klooster, van aan ’t klooster tot dicht aan d’Yperstraat en binnen den driehoek, dus ook in de koeiweg was ’t al water en zee. Men hadde gepeisd in Venetië te zijn. (Bron: Kroniek van een wijk van Geluwe ’t Stroomke 28 oktober 2000 Ronald Vandenbussche)

6 mei 1925

Overlijden: Deken Marie, ° Belle (Fr.) – 21 november 1878; + Geluwe 6 mei 1925

1925

JUNI

1 juni 1925

Inhuldiging van het vredesmonument

Plechtige inhuldiging van het vredesmonument met Vlaamse leeuw op de St-Denijsplaats. Het is een werk van Huub Hoste. Op de twee stenen tafels vinden we de namen van gevallen Geluwnaren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Koster Remi Ghesquiere componeerde een nieuwe cantate. Deze werd onder zijn leiding uitgevoerd.

Op 1 juni 1925 werd, op het kerkplein, het monument onthuld, tot roemrijke gedachtenis onzer dierbare gesneuvelden.
Het gedenkteken was ontworpen door bouwmeester H. Hoste.Op de voorzijde, staat de kalme beeltenis van de vrede. Langs de noordkant, prijkt de Vlaamsche Leeuw. Twee stenen tafels vermelden de namen onzer gevallene broeders en zusters, wier aandenken wij, van geslacht tot geslacht, zullen bewaren. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, Emiel Huys, derde aangevulde uitgave, blz.239)

1925

AUGUSTUS

14 augustus 1925

Geboorte: Vandamme Michel Jozef, ° Geluwe – 14 augustus 1925; + Borth (Duitsland) - 28 december 1943

1925

OKTOBER

25 oktober 1925

Geboorte: Van Ryckeghem Rosa, ° Geluwe – 21 oktober 1925; + Lodja (Belgisch Congo) – 5 december 1953

1926

APRIL

9 april 1926

Overlijden: Vanhaverbeke Theophiel, ° Geluwe – 21 maart 1870; + Geluwe – 9 april 1926.

1926

MEI

13 mei 1926

Overlijden: Deslypere Hector-Marie-Joseph, ° Torhout – 3 maart 1868; + Geluwe – 13 mei 1926

21 mei 1926

Overlijden: Morysse Theophile Henri, ° Geluwe – 6 maart 1861; +Geluwe – 21 mei 1926

1926

JUNI

3 juni 1926

Overlijden van pastoor Pype

Pastoor Henricus Pype sterft in Oostende. Hij was er pastoor en aalmoezenier van ter zee.

18 juni 1926

Overlijden: Vanhaverbeke Paul Joseph, ° Geluwe – 2 augustus 1922; + Geluwe – 18 juni 1926.

1926

AUGUSTUS

19 augustus 1926

Overlijden: Speybrouck Irma, ° Geluwe – 4 februari 1877; + Geluwe – 19 augustus 1926

1927

Door de ware explosie van de schoolbevolking en wegens gebrek aan opgeleid onderwijzend personeel kan de communauteit van 18 zusters + 1 novice het niet meer de baas en zoekt toenadering tot de Congregatie van O.L.V.-ten-Bunderen. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1927

JULI

24 juli 1927

Geboorte: Morlion Lucien, ° Geluwe – 24 juli 1927; + Geluwe – 18 september 2017

1927

AUGUSTUS

6 augustus 1927

Fusie klooster Geluwe met klooster Moorslede

De fusie van het klooster van Geluwe wordt met het hoofdklooster van Moorslede een feit. Het nieuwe filiaal van Geluwe beschikt op dat moment over het klooster en het schoolgebouw in het centrum én over twee bloeiende wijkscholen, "Ter Hand" en "Artois". In september van het daaropvolgend jaar komen 4 gediplomeerde zusters uit Moorslede over om hulp te bieden aan het nieuwe bijhuis. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1928

Nieuw brandweerarsenaal bij het gemeentehuis

Het materiaal wordt voortaan opgeslagen in een nieuw arsenaal bij het gemeentehuis, in de Busbeekstraat (nu Zuidstraat), ongeveer ter hoogte waar later het politiekantoor was. De slangen hangen te drogen tegen de gevel van het gemeentehuis. (Bron: 125 jaar brandweer Geluwe, Johan Durnez)

1928

FEBRUARI

12 februari 1928

Inhuldiging van het nieuwe orgel

Inhuldiging van het nieuwe orgel in de kerk. Het orgel werd vervaardigd door Jules Anneessens-Tanghe uit Menen. Maandag 26 november 1923. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1928

JUNI

18 juni 1928

Inhuldiging gemeentehuis

Officiële inhuldiging van het gemeentehuis onder burgemeester Theophiel Ghesquiere.

1929

FEBRUARI

8 februari 1929

Geboorte: Bostyn Jozef Achiel, ° Geluwe – 8 februari 1929; + Menen – 20 september 1942

1929

APRIL

22 april 1929

Overlijden: Penet Adelia Prudentia, ° Geluwe – 18 mei 1859; + Geluwe – 22 april 1929

1929

MEI

2 mei 1929

Overlijden: Vuylsteke Albert Philippe, ° Geluwe – 23 december 1858; + Geluwe – 2 mei 1929

8 mei 1929

Overlijden: De Brabandere Albert François, ° Geluwe – 10 oktober 1884; + Geluwe – 8 mei 1929

1929

JUNI

4 juni 1929

Overlijden: Moré Julia Rosalia Maria, ° Geluwe – 18 februari 1892; + Geluwe - 4 juni 1929

1929

JULI

7 juli 1929

Heilig hartfeesten

Geluwe leefde in feeststemming. Aan iedere gevel wapperde de vlag. Duizenden papieren rozen waren gevlochten om de huizen te versieren. Het waren Heilig hartefeesten. Tegen de zuidkant van de toren was een altaar opgetimmerd en daar werd in de voormiddag de H. mis opgedragen. Een koor van 150 zangers had wekenlang gerepeteerd. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1929

OKTOBER

19 oktober 1929

Overlijden: Soetaert Charles Louis, ° Geluwe – 4 september 1846; + Geluwe – 19 oktober 1929.

1929

NOVEMBER

14 november 1929

Inhuldiging wijk 't Stroomke

Feestelijke inhuldiging van de wijk ’t Stroomke.