Geluwe in beelden

1890

JULI

23 juli 1890

Geboorte: Van Haverbeke Louis, ° Geluwe – 27 december 1889; + Antwerpen – 21 december 1961

28 juli 1890

Geboorte: Volckaert Jeroom Leo, ° Geluwe – 28 juli 1890; + Geluwe - 18 november 1936

1890

OKTOBER

25 oktober 1890

Geboorte: Bostyn Irma Maria, ° Geluwe – 25 oktober 1890; + Roeselare – 17 december 1977

1892

Heropening van de kostschool

Heropening van de kostschool. Tijdens het daaropvolgende jaar wordt een bovenverdieping gebouwd voor een grote slaapzaal met "chambretten" voor de zowat 60 ingeschreven leerlingen. (Bron: http://www.tenbunderen.be/geluwe.html)

1892

FEBRUARI

18 februari 1892

Geboorte: Moré Julia Rosalia Maria, ° Geluwe – 18 februari 1892; + Geluwe - 4 juni 1929

1892

NOVEMBER

15 november 1892

Geboorte: Nuytten Hortensia Maria, ° Geluwe – 15 november 1892; + Geluwe - 4 januari 1937

1893

JANUARI

14 januari 1893

Moord te Geluwe

Op die avond werd een moord gepleegd langs de steenweg van Geluwe naar Dadizele op Delrue, een werkman van het gasbedrijf van Menen. Hij was vader van 7 kinderen en werd op weg naar huis rond 7 uur aangevallen en ’s anderendaags dood terug gevonden in de sneeuw, rechtover de “Groten Christus”. Het was een roofmoord. De dader werd later opgepakt: Henri Bolle. (Bron: Weekblad van Yperen 23 september 1893)

1893

MEI

28 mei 1893

Geboorte: Bostyn Marie Thérèse, ° Geluwe – 28 mei 1893; +Menen – 1 januari 1981

1893

JUNI

10 juni 1893

Geboorte: Vuylsteke Antoine Henri, ° Geluwe – 10 juni 1893; +Hoogstade – 19 december 1915

1894

Benoeming Remi Ghesquiere

Remi Ghesquiere wordt tot koster-organist benoemd. (Bron: Geluwnaren van taal en gemoed – Dirk Decuypere)

1894

JANUARI

21 januari 1894

Geboorte: Debeuf Joseph, ° Geluwe – 21 januari 1894; + Geluwe 16 april 1923

1894

FEBRUARI

21 februari 1894

Geboorte: Venant Simon Henri, ° Geluwe – 21 februari 1894; + Neuengamme (Duitsland) 26 december 1944

1894

MAART

4 maart 1894

Geboorte: Dermez Remi Jos, ° Geluwe – 4 maart 1894; +Menen – 2 juni 1947

1894

AUGUSTUS

22 augustus 1894

Geboorte: Claeys Emma-Maria, ° Geluwe – 22 augustus 1894; + Geluwe – 6 juni 1946

1894

OKTOBER

20 oktober 1894

Geboorte: Bostyn Camiel, ° Geluwe – 20 oktober 1894; + Roeselare – 27 april 1977

1894

NOVEMBER

1 november 1894

Geboorte: Catry Julia, ° Geluwe – 1 november 1894; + Gullegem – 28 januari 1918.

25 november 1894

Geboorte: Gerard Valère François, ° Geluwe – 25 november 1894; + Passendale – 29 september 1918

1895

JANUARI

20 januari 1895

Geboorte: Verbrugghe Julia, ° Geluwe – 20 januari 1895; + Geluwe - 16 mei 1910

1895

JUNI

21 juni 1895

Geboorte: Catry Camille, ° Geluwe – 21 juni 1895; + Geluwe - 13 december 1983

1896

MEI

8 mei 1896

Geboorte: Bostyn Remi Jozef, ° Geluwe – 8 mei 1896; + Geluwe – 26 juni 1968

1896

JULI

4 juli 1896

Plechtige inhuldiging

Plechtige inhuldiging van “Haverbekes Kruis”. Dat bevond zich aan de oprit van hoeve “Ten Gavere”. (Bron: De Meenenaar. Godsdienst-Vaderland, 4 juli 1896, jg. 19, nr. 27)

SCHOONE PLECHTIGHEID
Wie ooit den weg deed van Gheluwe naar Becelaere, of omgekeerd, weet te spreken van "Haverbekens kruis". Het was een groote O.L.H. die daar hing op den hoek van eene weide, langs de eenzame strate, omtrent halfweg Becelaere en Gheluwe, dicht bij de hofstede die, sinds meer dan eene eeuwe bewoond was door de familie Van Haverbeke.
Nu hadden de "Haverbekens" sedert eenen tijd die hofstede verlaten, en, na een ongeweerte binst den winter van 't jaar 94-95, vertelde men 't allen kante dat "Haverbekens kruis" omgewaaid was. Inderdaad 't was deerlijk om te zien: het groot kruis lag daar in den gracht, langs de bane, misschien omdat men niet wist wiens eigendom het was, en den O.L.H. had men, uit eerbied, weggehaald. Van den eersten keer dat de familie Van Haverbeke vergaderd was, 't was beslist:er zou een andere Christus verrijzen, langs den anderen kant van de bane, op den eigendom der familie.
En ziet, op St-Pietersdag van't jaar 1896, is het nieuw "Haverbekens kruis" plechtig gewijd, onder eenen grooten toeloop van volk, misschien wel acht honderd menschen. Van eens halve uur voor dat de plechtigheid begon, wandelden de menschen rond, uit alle standen, van allen ouderdom en geslachte. Men bewonderde den grooten ijzeren O.L.H., bijna twee meters hooge, en nog meer den prachtigen eiken boom -in arduin- die hem draagt, op een arduinen voetstuk van ook omtrent de twee meters. "Hij zal nu niet meer omwaaien" zei iedereen, die hem aanschouwde; 't is schoone, 't is prachtig! De familie Van Haverbeke haalt er eere van."
't is vier en half. De geestelijkheid en de familie Van Haverbeke haalt er eere van. 't Is vier en half. De geestelijkheid en de familie Van Haverbeke zijn daar; de overheden van de gemeente gheluwe en 't muziek komen toe. 't Muziek speelt een deuntje, en de koeien die in de weide zijn doen een loopje en de wijding begint. Groote stilzwijgendheid onder de toegestroomde menigte. Na de wijding kussen de priesters die tegenwoordig zijn den voet van het kruis, en M. de pastor van Gheluwe bestijgt het verhoog dat voor de plechtigheid is opgetimmerd.Hij spreekt in verhevene bewoordingen en met ontroerde stemme over de kruisdood van onzen Zaligmaker, van Sint Pieter, wiens feestdag men viert, van zoovele martelaren die gestorven zijn gelijk hun Meester; verders over de voortreffelijkheid van den eeredienst van het kruis, in de kerke, in den christene huisgezinnen, langs de openbare wegen en straten; hij verhaalt in 't korte de geschiedenis van "Haverbekens kruis" dat, van onheugelijke tijden op die plaatse gestaan had, in den franschen tijd door de familie Van Haverbeke was gevlucht, enz.
Allen die tegenwoordig zijn wakkert hij aan om het nieuw opgerichte kruis in eere te houden, en wenscht dat het moge een zegen zijn voor de familie die het opricht en de gebuurte waar het op staat. Binst den aansprake van M. den pastor hoorde men niets dan zijnen stemme en 't geruis van den wind in de vaandels die rond het kruis hingen. 't Was aandoenlijk! 't Muziek speelt nog een deuntje, en de plechtigheid is ten einde. Die vergadering zal meer deugd doen dan vele kiesmetingen, die wij ook nogthans niet verrachten, als het goede zijn. (Bron: J. Desreumaux. "'t Stond in de gazet...". Informatie uit secundaire bronnen. 1894-1906, p. 407-408.)

1897

MEI

18 mei 1897

Overlijden: Vanhee Leopold, ° Geluwe – 18 februari 1837; + Geluwe – 18 mei 1897

1897

JULI

6 juli 1897

Overlijden: Verborgh Ida, ° Moorslede – 5 oktober 1831; + Geluwe – 6 juli 1897

1897

DECEMBER

1 december 1897

Geboorte: Debeuf Odiel-Remi, ° Geluwe – 1 december 1897; + Geluwe – 7 december 1961

1898

APRIL

15 april 1898

Geboorte: Vandewynckele Pieter, ° Geluwe – 15 april 1898; + Geluwe – 10 december 1951

1898

MEI

24 mei 1898

Geboorte: Morysse Emma Maria, ° Geluwe – 24 mei 1898; + Geluwe - 28 januari 1916

1898

SEPTEMBER

11 september 1898

Geboorte: Vanden Bussche Martha, ° Geluwe – 16 september 1898; + Menen – 8 september 1946.

1898

NOVEMBER

4 november 1898

Geboorte: Vanhuyse Cyriel Camiel, ° Geluwe – 4 november 1898; + Geluwe – 8 mei 1938

1899

Opening Gemeentelijke muziekschool

De gemeentelijke muziekschool wordt geopend onder het bestuur van componist Remi Ghesquiere. Deze school verschafte aan alle kinderen die het wensten kosteloze zang- en muzieklessen. Dit duurde twaalf jaar. (Bron: Geschiedenis van Geluwe, derde druk)

1899

JUNI

18 juni 1899

Geboorte: Bostyn Achiel Cyriel, ° Geluwe – 18 juni 1899; + Geluwe – 4 november 1975

1899

OKTOBER

12 oktober 1899

Geboorte: Lernout Kamiel, ° Geluwe - 12 oktober 1899; + 8 juni 1977