Geluwe in beelden

Onderwerp - evenementen

aankomst Staats landbouw huishoudschool title= 7 objecten

begrafenis title= 14 objecten

Bezoek Gaston Roelants title= 1 objecten

bezoek Gouverneur Baels aan Tabakstentoonstelling title= 9 objecten

bezoek van de Koning title= 1 objecten

bezoek van Monseigneur De Smedt title= 3 objecten

bloemenhulde aan het mariabeeld title= 13 objecten

brand title= 8 objecten

eerste vuilophaling title= 4 objecten

Elf-juli-viering title= 6 objecten

Gapersfeesten title= 13 objecten

Gouden bruiloft title= 1 objecten

Heilig Hartfeest (7 juli 1929) title= 31 objecten

Herdenking Remi Ghesquiere title= 3 objecten

Huldiging title= 1 objecten

Huldiging zuster Theophane title= 1 objecten

Huwelijk title= 8 objecten

Inhuldiging burgemeester Flament title= 21 objecten

inhuldiging gapersmonument title= 1 objecten

Inhuldiging Mariakapel title= 1 objecten

Intrede Pastoor Bollaert title= 90 objecten

Intrede pastoor De Vaere title= 1 objecten

Intrede Pastoor De Vloo title= 54 objecten

Intrede Pastoor Roelens title= 3 objecten

Intronisatie van het Heilig Hart in het klooster title= 2 objecten

Kermis title= 5 objecten

Koolzak-ommegang title= 1 objecten

Kruisophaling nieuwe kerktoren 1912 title= 1 objecten

Kruistochten title= 1 objecten

Lourdesreis title= 1 objecten

Missiefeest title= 3 objecten

Onthulling vredesmonument (1 juni 1925) title= 5 objecten

Oogstfeest title= 12 objecten

Opening onthaalcentrum De Gaper title= 1 objecten

Overbrugging reutelbeek title= 3 objecten

Overstroming 1 mei 1925 title= 1 objecten

Overstroming 1918 title= 1 objecten

overstroming 1964-1965 title= 5 objecten

overstroming 2004 title= 4 objecten

overstroming 2005 title= 10 objecten

plechtige communie title= 6 objecten

Prijsuitdeling title= 4 objecten

Roepingsdag title= 2 objecten

sacramentsprocessie title= 5 objecten

Schoolreis title= 1 objecten

Sinterklaas title= 1 objecten

spreeuwenplaag title= 11 objecten

sterrestoet title= 4 objecten

stoet title= 156 objecten

Terugbrengen van kerkklokken title= 2 objecten

Terugkeer gedwongen arbeiders title= 21 objecten

Tour de France title= 3 objecten

Vertrek veertienjarigen naar Melchtal title= 1 objecten

Viering 75 jaar onafhankelijkheid België title= 1 objecten

vlaggenfeest title= 4 objecten

Vlasstoet title= 2 objecten

Vliegtuigcrash A7439 title= 1 objecten

Vliegtuigcrash Amerikaanse B-17 title= 8 objecten

Voshoekkermis title= 3 objecten

wandeltocht title= 1 objecten

wielerwedstrijd title= 3 objecten

Witte Poorte-kermis title= 5 objecten