Geluwe in beelden

Gegevens - stamboom - Baels Henri

Naam:
Mannelijk Baels Henri (klik voor beelden)


Geboren op 18 januari 1878 te Oostende
Overleden op 14 juni 1951 te Knokke
Echtgeno(o)t(e)/partner:
Devisscher Anne

Kinderen:
Baels Lilian

Functie / beroep: Gouverneur
Meer info: Hij was opeenvolgend minister van landbouw, openbare werken en binnenlandse zaken en volksgezondheid. Van 1933 tot 1940 was hij provinciegouverneur van West-Vlaanderen. Zijn dochter Lilian werd de tweede echtgenote van koning Leopold III.