Geluwe in beelden

Info - molens - Jerusalemmolen

Beter gekend als "Ryckeghems molen".
Deze stenen molen met houten draaibare kap werd gebouwd in 1803 door de gebroeders Van Robaeys.
Hij bevond zich waar nu Arnold Van Ryckeghem woont (Beselarestraat 66).
In 1815 werd hij verkocht aan Mr. P. Beels-Catry en later overgenomen door Henri Vandenbulcke.
Deze liet er in 1857 een stoommachine inbouwen. Toen Henri Vandenbulcke het werk niet meer aankon verving zijn gebuur Bernardus Van Ryckeghem hem.
In 1897 koopt zoon Constant Van Ryckeghem de molen van de gezusters Vandenbulcke. Hij komt in 1889 in het huis bij de molen wonen, maar blijft ook met de gemechaniseerde Moerputmolen werken.
De Jerusalemmolen blijft werken tot omstreeks 1910. De kap was al afgebroken toen in 1914 de oorlog uitbrak. Resten van de stenen kuip bleven nog lange tijd overeind.
In de Geschiedenis van Gheluwe door Emiel Huys staat het volgende :
"De Jerusalemmolen werd aangelegd ten jare 1803 door de gebroeders VAN ROBAEYS. Zij haalden hunnen ondergang aan 't bouwen en waren verplicht hun gedoen, ten jare 1815, aan mijnheer Beels-Catry te verkoopen.
Schepene Vandenbulcke bracht die molen dienstig voor olieslagerij en maalderij, afwisselend met stoom en wind bewogen. Korts na zijnen dood viel het gesticht buiten dienst."