Geluwe in beelden

Info - kapelletjes - Kerkstraat-Ieperstraat (O.L.Vrouw Middelares)

Notaris Gustaf Delefortrie-Honorine Godtschalck bewoonde het kasteel in de Ieperstraat. Zijn vader zou het kapelletje in 1863 gebouwd hebben.
(Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk, Albert Vuylsteke.)


Deze voorname Heer zag vanuit het kasteel, dat het kapelletje wat verder in de straat in slechte staat verkeerde. Het dateerde nog uit de Spaanse tijd.
In 1896 liet deze notaris het bouwvallige kapelletje vervangen door een nieuw kapelletje. Het droeg het opschrift : "Onze Lieve Vrouw van Alle Genade B.V.O.".
Binnenin stond een zwart houten Onze Lieve Vrouwbeeld.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het kapelletje omzeggens niet beschadigd, maar het zwarte Mariabeeld was verdwenen en kwam niet meer terug, het werd vervangen door het beeld van de kapel van de kruisstraat.
(Bron: Wandeltocht "Rondom de veldkapel bgjg 78," Dirk Decuypere)


De huidige kapel werd gebouwd op de grond die vrijgekomen was door de aanleg van de nieuwe Ieperstraat. Deze grond werd door het gemeentebestuur afgestaan aan de kerkfabriek.
Het plan werd door Aimé Latte getekend. Het beeld en de binnenversiering werd bekostigd door Juffr. Leonie Desmyter.
Het plan is een soort weergave van de kapel aan het kerkhof van Dadizele.
Het tuintje eromheen werd in 1950 door de gemeente beplant en onderhouden. De beplanting werd uitgevoerd door Roger Dewitte, hovenier uit Geluwe.
(Bron: Archief kerkfabriek kapelletjes in Geluwe.)