Geluwe in beelden

Info - herbergen - Drie Koningen

Na WO I kwamen Daniël SIX en zijn vrouw Idalie VANDEN- BERGHE daar wonen. Idalie baatte het café uit. Zij had al enige ervaring want ze woonde enkele jaren in café “Het Leeuwke”, op de hoek van de toenmalige Nieuwstraat (nu Klooster- straat) en de Ieperstraat. In de Drie Koningen konden de leden van de B.S.P. (Belgische Socialistische Partij, nu SP.A). enkele dagen per week met hun syndicale problemen terecht bij een zekere Antoon DELBEKE die daar een kantoortje had. Antoon D. zetelde ook in de gemeenteraad als enige verkozene van de B.S.P.
Nog voor de oorlog van 1940-44 was het café eigendom van Alfons DESSEIN die samen met zijn vrouw Germaine DEWITTE de herberg “Het gouden Hoofd” uitbaatten. Achter het café “Drie Koningen” was er een zaaltje waar af en toe “meubelvenditie” werd gehouden, t.t.z. verkoop van tweedehands meubelen in opdracht van notaris Jos. Dupont. In datzelfde zaaltje bracht de Geluwse toneelgilde “Onder Ons” (nu K. TOOG) voor het eerst gemengde toneelopvoeringen.
Vanaf 1950 kwamen Alidor HAMPE en zijn vrouw Paula POOT zich hier vestigen. Alidor leerde zijn stiel als bakker- banketbakker in de bekende Kortrijkse bakkerij Hoornaert. Ze huwden op 17 jan. 1950 en trokken naar café “Drie Koningen”. In het linkergedeelte van de woning was de bakkerszaak en rechts kon je binnen in het café. In 1969 werden er enkele verbouwingen uitgevoerd. De winkel werd woonkamer en waar het café was werd er nu een bakkerswinkel ingericht. Maar door allerlei tegenslagen besloot Alidor om in 1970 te stoppen met de zelfstandige uitbating van zijn bakkerij.
(Bron: BRULEZ L., Gilwe 4, Geluwe, 2015.)