Geluwe in beelden

Info - gebouwen - kostschool-klooster

In 1880-1881 werd in de Nieuwstraat een klooster met school opgetrokken. In 1892 werd een pensionaat geopend. Boven de hoofdingang stond eertijds te lezen : "Pensionnat de demoiselles et école adoptée".
In 1839, onder den Heer Bestuurder De Brouwer, worden er nieuwe schoollokalen, een speldewerkschool en een kapel bijgebouwd.
Aan de dagschool wordt een kostschool voor Juffrouwen, later afgeschaft, toegevoegd. (1)
Tijdens den schoolstrijd der jaren 1880 worden de Zusters door het liberaal bestuur uit hun klooster gezet en ondergebracht in een burgershuis, het zogezegd "Canon" in de nieuwstraat.
Twee huizen worden ter beschikking gesteld voor de scholen. Midderelwijl slaat E.H. Pastoor Jochem hand aan het werk om een klooster met schoollokalen te bouwen in de nieuwstraat, waar de Zusters voort school houden.
De kloostergebouwen, opgericht tijdens de schoolstrijd, worden opgetrokken en uitgebreid. In 1891 wordt de kostschool heropend. Ze telt 60 leerlingen en bloeit tot bij het uitbreken van de eerste Wereldoorlog.
(Bron: (1) Archief "Zusters van Ten Bunderen")