Geluwe in beelden

Info - molens - Stroomkemolen

De laatste molen van Geluwe.
Van de negen molens die op Geluwe draaiden heeft de Stroomkemolen het langst stand gehouden.
De naam " 't Stroomke" wordt reeds vermeld in 1649 "de straete van stroomken ter leyewaert" en in 1660 "huisinghe scheure ende stallynghe ghenaempt het stroomken".
In 1734 een "stroomkensstraete".
Jan Frans Ignaas Van Elslande bekomt in 1696 een vergunning om een oliemolen te bouwen in baksteen (1).
In 1840 is de molen eigendom van de drie kinderen van J. Bouve-Basyn uit Wervik.
In 1865 verpachten zij de molen aan Charles Goemaere, die in 1875 eigenaar wordt. De nieuwe eigenaar verandert de molen tot korenmolen, echter met behoud van het "oliegedeelte".
Daarbij komt later nog een bakkerij, een bloemhandel en een slagerij. Na de dood van Charles Goemaere (+22-03-1926) wordt de molen in werking gehouden door de zonen Albert en Jules Goemaere. Het is de enige molen die de Eerste Wereldoorlog overleefd heeft.
In de jaren 1925-'35 raakt hij echter haast volledig ingebouwd en zien de eigenaars zich verplicht tot sloping over te gaan.
In de zomer van 1937 wordt hij afgebroken door aannemer Teofiel Lecleir. Op dezelfde plaats kwam een mechanische maalderij, die tot op heden in handen is van de nakomelingen van Jules Goemaere.
(Bron: (1) Meenensch roede-archief, La P. 733.)