Geluwe in beelden

Info - herbergen - Café Royal

Herberg CAFE ROYAL! Een soort van veredeld "café-huis" bewoond in 1910 door de Louis Lesage, metster en herbergier, gehuwd met Leonie Verbeke. Er waren twee minderjarige kinderen. Deze herberg wordt NIET meer vermeld in 1911. In de volksmond sprak men van de herberg "CAFE"...
(Bron: John Desreumaux)