Geluwe in beelden

Info - kapelletjes - Ieperstraat - hoeve Verhaeghe

Er stond reeds een kapelletje toebehorende aan de hofstede in 1809. Er was aanpalende een houten hok voorzien voor de landbouwwerktuigen. De boerderij werd 300 jaar lang bewoond door de familie Vandenberghe. De laatste dochter van dit geslacht huwde in 1809 met Joseph Nuytten: hij was 50 jaar voorzitter van de Kerkfabriek. Het woonhuis werd herbouwd in 1840 door hun zoon Filip, die jonkman bleef. In 1911 kwam het in handen van de toenmalige burgemeester Viktor Ghesquiere. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de vroegere kapel kapotgeschoten.
De huidige kapel, gezet in Boomse steen, werd in 1922 herbouwd en ingehuldigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen mensen van de wijk er bidden.
(Bron: Kapelletjes en kruisen in Geluwe. E.H. M. Lambrecht - H. Driessens)