Geluwe in beelden

Info - molens - Geluwemolen

De oudste molen van Geluwe.
Deze houten korenmolen stond op de Molenhoek en werd zo genoemd omdat hij de oudste en eertijds de enige molen was van het dorp.
Later kwam er een oliemolen bij. Wellicht een molen d.m.v. paardenkracht bewogen (een zogenaamde rosmolen).
Beide molens behoorden in het jaar 1427 toe aan Geeraard van Schoonvelde, heer van Ghelubrouck en Ten Biermans te Geluwe.
We maken nu een sprong van 300 jaar en nemen de draad terug op bij Pieter Goemaere.
Pieter Goemaere (°Loker, 5.6.1720) huwt met Maria Josepha Lefebvre (°Geluwe, 26.2.1734) en komt naar Geluwe wonen op een "hofstedeke met coornwyntmolen en peerdenmolen" en wordt aldus "mulder" van de oudste molen van Geluwe.
Hij wordt er tevens eigenaar van op 30 maart 1776 (Hij koopt de molen en de hofstede van Johannes Hubertus Bouten uit Langemark).
Pieter Goemaere is de stamvader van een uitgebreid molenaarsgeslacht : Zoon Johan Goemaere wordt molenaar op de Koelenbergmolen (+- 1800).
Zoon Carolus Goemaere volgt zijn vader op (+-1810). Kleinzoon Clemens Goemaere wordt eigenaar van Terhandmolen (1870) en achterkleinzoon Carolus Goemaere komt op de Stroomkemolen terecht (1875).
Op 23 oktober 1914 doen de Duitsers de molen springen en er komt een einde aan bijna 500 jaar activiteit.