Geluwe in beelden

Info - hoeves - Ter Stock - Stokstraat 3

Nr. 3. Z.g. "Ter Stock., cf. opschrift van uithangbord r. van de inrijpoort. Voormalig leenhof, onrechtstreeks gehouden van het kasteel van Kortrijk.
Ten N.W. van het erf, poortgebouw onder afgewolfd zadeldak, aanleunend bij W.-dwarsschuur. Korfbogige inrijpoort in natuurstenen omlijsting met negblokken en sluitsteen, voorzien van (onduidelijk) wapenschild van de vroegere hoevebewoners Laumosnier(?) en jaartal 1804. Vlak overzolderde doorgang met moer- en kinderbalken.
Ten O. , alleenstaand boerenhu is na W.O. I wederopgebouwd in het begin van de jaren 1920. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. Deels bewaarde dakruiter. Met schijnvoegen gecementeerde plint met twee kelderspleten (oudere keldering?). Sober baksteenfries onder de houten gootlijst op consoles. Getoogde muuropeningen met arduinen onderdorpels. Vergroot r.benedenvenster. Tegen de achtergevel: haaks aanleunende keuken en bakhuis met XIX-kern. Getoogde kelderopeningen in N.-zijgevel.
Ten W., tussen tabaksast en dwarsschuur, schaapskooi van ca. zes trav. en anderhalve bouwl. (verhoogd ?), daterend van ca. 1804 cf. schuur en poortgebouw. Erfgevel in het verlengde van die van de W.-dwarsschuur. O.m. nog behouden getoogde staldeuren met natuurstenen hoekblokken en sluitstenen.
Ten Z., recentere stalvleugel vermoedelijk uit XX a. Getrapte dakvensters. Binnenin, bakstenen troggewelven rustend op I-balken.
Ten W., tussen poortgebouw en schaapskooi, imposante, dubbele dwarsschuur onder deels mank zadeldak (golfplaten) overstekend op houten modillons en schoorstukken; vermoedelijk oude kern van ca. 1804 cf. poortgebouw. Aan zijde van l.g., afgeschuinde hock. KorfLoogpoorten en getoogde kelderdeur, voorzien van arduinen hoek- en negblokken. Meerdere asemgaten. Zijgevels met muurvlechtingen; rond uilegat in de r.zijgeveltop. Interieur: twaalf trav. tellend gebint rustend op muurstijlen; poorten geflankeerd door steunberen, waarop de dwarsbalken liggen.
Ten N., dwarsschuur met aardappelkelder (l.) en paardestal (r.); jaarsteen 1872. Grote en kleine korfboogpoort; getoogde kelderdeuren. Mogelijk verbouwd r.gedeelte. Binnenin: bakstenen troggewelven tussen ijzeren I-balken, o.m. hergebruikte huisbalk op gietijzeren zuiltje.
Ten N.W., tussen poortgebouw en l.g. dwarsschuur, vierdelig wagenhuis van anderhalve bouwl., vermoedelijk daterend van 1872 cf. jaartal van N.-dwarsschuur. Rechth. muuropeningen onder doorlopende houten balk.
(Bron: HUYS E., Op. cit., p. 269-270. DEBUF A., e.a., Op. Cit., p. 158-170.)


(Bron: Bron: Vlaams instituut voor het onroerend erfgoed.)