Geluwe in beelden

Info - molens - Plaatsmolen

Deze graanmolen stond waar zich nu de parking van de Aldi bevindt.
De plaatsmolen, evenals de Moerputmolen (1775), werd opgericht door Philip Albert Vuylsteke (brouwer en herbergier).
Zijn zuster Isabella Clara Vuylsteke huwde in 1768 met Petrus Jacobus Van Ryckeghem. Deze was landbouwer en olieslager. Hij gebruikte de Moerputmolen.
Eén van hun zonen was Franciscus Ludovicus. Hij huwde met Joanna Clara Vandamme. In 1801 wordt Franciscus molenaar op de plaatsmolen.
Eén van zijn zonen, Bernardus, die huwde met Hortensia Vandamme, vestigt zich in 1842 op de hoeve in de Beselarestraat als landbouwer en olieslager (Moerputmolen).
De Plaatsmolen bleef uitgebaat door leden van de familie Van Ryckeghem tot zijn afbraak omstreeks 1910. Op een foto van de inhaling van Pastoor Roelens in 1903 is hij nog te zien.