Geluwe in beelden

Info - monumenten - Gapersmonument

Tussen het rustoord en het parkeerterrein staat er sinds december 1976 een Gapersmonument. Het vroegere Gapersmonument was een creatie van de Geluwse beeldhouwer John Claeys.
In het staande beeld was een authentieke gaper verwerkt die vroeger aan een der hoeken van de kerktoren hing. (1)
(Bron: (1) Bron : Geschiedenis van Geluwe, Emiel Huys.)


Voor het huidige gapersmonument waren het John Claeys en Marc Verdoodt die de handen in elkaar hebben geslagen.
Het is een herwerkte waterspuwer of "Gaper". Om zijn vroegere functie beter te laten uitkomen werd de gaper in een roestbruine metalen toren geplaatst en omgevormd tot een fontein, afgewerkt met een klein vijvertje.
Dit nieuwe monument werd ter gelegenheid van de Gapersfeesten in 2000 plechtig ingehuldigd door burgemeester Rosa Lernout-Maertens in aanwezigheid van de schepen en de leden van het gaperscomité.