Geluwe in beelden

Info - kerkhoven - Koelenberg (nr. 58 en 59)

Duits soldatenkerkhof Koelenberg nr. 59 en 60. Dit was gelegen aan beide zijden van het begin van de stokstraat.
Er waren 1.370 graven aanwezig.