Geluwe in beelden

1709

De gemeente koopt “acht roeden lands, deel van het Claverhof” om te voegen bij “het Catsspel”. Dit tot een “publieken dienst van de gemeente, namelijk tot het vluchten van hunne beestialen (vee), den nood dit eisende”. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1717

Uitbreiding van de kerk

Pastoor Outerssoone ziet kans de kerkkoren uit te breiden en ze rijkelijk te stofferen. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)

1740

OKTOBER

9 oktober 1740

Inhuldiging van het relikwie van Sint Denijs

Plechtige inhuldiging van het relikwie van Sint Denijs (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk, p. 26)

1749

JUNI

12 juni 1749

Geboorte: Dumortier Joannes Bta, ° Geluwe - 12 juni 1749; + Moorslede - 24 november 1819.

1771

MEI

6 mei 1771

Aanvraag octrooi

Aanvraag van een octrooi door Jan Vandeputte voor het oprichten van een graan- en oliemolen. De latere Arkemolen.

1775

SEPTEMBER

16 september 1775

Geboorte: Taillieu Celestina Josepha, ° Geluwe – 16 september 1775; + Geluwe – 28 januari 1855.

1776

MAART

15 maart 1776

Geboorte: Holvoet Joannes Baptista, ° Geluwe - 15 maart 1776; + Geluwe - 9 maart 1861. (Weduwnaar van Dervaux Catharina Rosa)

1777

NOVEMBER

2 november 1777

Geboorte: Vuylsteke François Denis, ° Geluwe - 2 november 1777; + Geluwe - 10 september 1848.

1779

NOVEMBER

22 november 1779

Geboorte: Nuytten Petrus Josephus, ° Geluwe - 22 november 1779; + Geluwe - 24 januari 1865.

1782

APRIL

19 april 1782

Geboorte: Vandenberghe Maria Anna Francisca, ° Geluwe – 19 april 1782; + Geluwe - 28 augustus 1842.

1784

SEPTEMBER

9 september 1784

Geboorte: Vuylsteke Jean Baptiste, ° Geluwe - 9 september 1784; + Geluwe - 8 juni 1863.

1787

OKTOBER

18 oktober 1787

Geboorte: Ghesquiere Maria Joanna Clara, ° Geluwe – 18 oktober 1787; + Geluwe - 5 juni 1863.

1791

Geboorte: Catry Amélie, ° Geluwe - 1791; + Menen - 1854.

1798

NOVEMBER

28 november 1798

Gevangenneming onderpastoor

Er verschijnen gendarmen in de kerk. Onderpastoor Berghman is bezig met missezingen. Hij wordt gevangen genomen en weggeleid in zijn misgewaad, daarna naar het eiland Oléron verbannen. Ook onderpastoor Karel Coots was daar gevangen. Andere priesters waren gevlucht in de bossen rond Ter Hand. (Bron: Omtrent Geluwes Parochiekerk)