Geluwe in beelden

Gegevens - stamboom - Denys Gabriëlle

Naam :
Vrouwelijk Denys Gabriëlle


Echtgeno(o)t(e)/partner :
Mannelijk Dutellie Gerard (klik voor meer gegevens)

Functie / beroep :
Meer info :