Auteursrechtenverklaring


 

We hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in Geluwe in beelden te respecteren.

De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden opgenomen in Geluwe in beelden liggen bij diverse deelnemende instellingen. Andere beelden werden opgenomen in de databank met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit.

Indien u meent dat we ongewild het auteursrecht van een fotograaf of zijn/haar erfgenamen zouden hebben geschonden, contacteer ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Indien u meent dat we ongewild het portretrecht hebben geschonden, contacteer ons zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Indien u een reproductie van gelijk welk beeld uit Geluwe in beelden wenst te verkrijgen, dan kunt u deze aanvragen bij ons. Bij elk gebruik moet de toestemming verkregen worden van de instelling of persoon die het origineel beheert en zal de herkomst moeten worden vermeld.